הם תמכו בדונלד טראמפ, העריצו את נוכחותו בבית הלבן, הצביעו בהמוניהם בעד המשך כהונתו בנימוק שהוא אוהד וידיד ישראל. אבל יום העצמאות, חגה של מדינת ישראל, הס מלהזכיר. אמירת תפילת 'הלל' לציון החג, פסולה ואסורה. אם רק היו יכולים, הנמנים עם המגזר החרדי-חסידי בקהילה בניו יורק היו מוחקים את יום העצמאות מלוח השנה. הפתרון שמצאו לקיומו? הם מתעלמים ממנו.   

בבתי הכנסת של החרדים, בשטיבלעך של החסידים, בהיכלי הישיבות ובכוללים הפועלים בקהילה, עדיף לא להזכיר את יום העצמאות. במקרה הטוב, האיזכור מעורר תגובות של צחוק לעגני. במקרה הפחות טוב, נזיפות זועמות וגערות כועסות. מי שניסה בשטיבל חסידי או בבית כנסת של חרדים להזכיר בתפילת שחרית בבוקר כי היום חל יום עצמאות ולהציע לומר את תפילת "הלל", מסתכן בגל של צעקות ולגלוגים ומבטי זעם. אני כותב זאת מניסיון אישי.

השנה, ההתעלמות המוקפדת הזאת מקיומו של יום העצמאות, חשפו, גילו והבליטו כי ביחס לחג הלאומי של ישראל מצד המגזר החרדי-חסידי בקהילה יש הרבה צביעות, ציניות ונכלוליות. עוד נחזור לכך.           

דוגמה בולטת להתעלמות מיום העצמאות וביטוי לזלזול בחג הלאומי הרווחים במגזר החרדי-חסידי, באים לידי ביטוי בגיליון השבוע של "המודיע" באנגלית, שבועון  פופולרי ונפוץ בין חרדים וחסידים בארה"ב. העתון לא מזכיר, לא מתייחס אף לא ברמז עקיף כי השבוע חל יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות. בגיליון המרכזי ובמוספים השונים, אף מילה. אף אות וסימן. לא קיים יום כזה.         

מן הראוי לציין שיש מניינים של יהודים שמזוהים כאורתודוקסים מודרניים, כמה מבתי הכנסת השייכים לארגון "ישראל הצעיר" באזור המטרופולין, שעם סיום תפילת השחרית בבוקר יום העצמאות, נאמרת תפילת "הלל". מדובר ביוצאים מן הכלל. לדברי עסקן קהילתי ותיק בברוקלין, מספר המניינים האלה ברובע גדל מדי שנה.

"מתפללים צעירים, ממשפחות אורתודוקסיות, מגלים התחשבות ביום העצמאות ויוזמים את אמירת תפילת ההלל", סיפר. "גם ישראלים לשעבר,  דתיים, המתגוררים בכמה ריכוזים ברובע, מבקשים מבעל התפילה לומר "הלל" בתפילת שחרית".  

החרדים והחסידים בקהילה אינם אנטי ישראל. אין להם ביקורת על הפוליטיקה בארץ. הם אינם מוטרדים ממדיניות ממשלת ישראל. רובם הגדול והמכריע גם איננו מגלה עניין מיוחד במה שקורה בזירה הפוליטית הפנימית בישראל ואיננו מגלה דאגה מהקושי להרכיב ממשלה חדשה. מה שמתרחש היום בישראל, לא נמצא בסולם העדיפויות וסדר היום של החרדים בניו יורק. אבל ישראל היא בעיניהם ישות ציונית, חילונית. לא בדיוק סיבה לציין ולחגוג את קיומה.     

בלי שיתכוונו ובלי שיהיו מודעים, שלילתם את קיומו של יום העצמאות הלעג שלהם לאמירת 'הלל' חשפו אותם השנה כמי שמתנהלים בנכלוליות וכמי שמזייפים סיבות ומניעים להצדקת התנהגותם בזירה הציבורית. חרדים וחסידים בקהילה לא רק תמכו בדונלד טראמפ בבחירות לנשיאות האחרונות. הם לא רק אהדו אותו. לא רק הצביעו בהמוניהם בהמשך כהונתו. חרדים וחסידים בקהילה סגדו לטראמפ, העריצו אותו, הפגינו כניעה מוחלטת לדמותו.

את ההתרפסות הגורפת הזאת לדונלד טראמפ הם הסבירו בנימוק שהוא נשיא אוהד ישראל, תומך בישראל וידיד מדינת היהודים. אם מעמדה של ישראל בבית הלבן כל כך חשוב להם איך זה שיום העצמאות, החג הלאומי המרכזי של מדינת היהודים כל כך מושפל, מבוזה ונרמס בבתי הכנסת של החרדים ובשטיבלעך של החסידים? איך זה שלומר תפלת הודיה כמו "הלל" לכבוד תקומתה וקיומה של מדינת ישראל, כל כך פסול, כל כך בלתי כשר, כל כך דבר שאינו ראוי לפי הדין? 

"אני יכול להסביר את הסתירה בין הסיבה לתמיכה הנלהבת בטראמפ להתעלמות מיום העצמאות", אמר רב אורתודוקסי מוכר ומוערך בברוקלין. "ההסבר להערצתם את טראמפ יפגע יותר בחרדים ובחסידים מאי אמירתם את תפילת הלל".