אין בעדותה המתחדשת של הדס קליין, ככל שאפשר להתרשם ממה שפורסם, מאומה. זאת עדות כבושה, וההסבר שניתן לעיכוב בן כמה השנים במסירת הגרסה הנוכחית אינו מחזיק מים. ברור, לי לפחות, ש”רענון” העדות הישנה של קליין, בעיצומו של בירור תיק שקליין בכלל לא קשורה אליו, אף הוא אינו מקרי. האם הפוליטיזציה השתלטה על כל חלקה טובה בפרשה הזו? תום לב ודאי קשה למצוא בדרך שבה היא מנוהלת. ההדלפות המתוזמנות לא באו ממקום טוב.

הסירחון עולה, להשקפתי, עד לב השמיים. ההדלפות פשוט מעלות צחנה, מה גם שקשה לראות בית משפט שיתיר לגרסתה המשופרת של קליין להיכנס בשעריו. גם לקבלה שהציגה אילנה דיין אין כל משמעות ראייתית.

ודוק: הפרקליטות עדיין לא הגישה בקשה לתיקון כתב האישום, ועל פי ההערכות, העדות החדשה לא תיכנס לכתב האישום. ובכל זאת, את עיתוי ומקור ההדלפה יש לחקור. זה קרה הרבה מאוד פעמים במהלך החקירות, ללא תגובה הולמת של היועץ המשפטי לממשלה, אולם כעת אין להכיל עוד פגיעה כה חמורה במראית פני הצדק; ואין חשובה ממנה כדי לזכות באמון הציבור.

נדמה לי שהיה כאן ניסיון לשיבוש המשפט גופא. לא בפעם הראשונה, כאמור, אבל הפעם החומרה היא כפולה ומכופלת. ההדלפות להערכתי היו מכוונות ישירות לשופטים, ושאיש לא יספר לנו שהשופטים מנותקים מרעשי הרקע הסובבים אותם.

הספין לכאורה מבית מדרשם של אלה שהחזיקו בחומרי החקירה הוא שקוף ולטעמי גם מכוער. ההדלפות של “חומרי החקירה החדשים” יכולות היו להגיע רק מכיוון אחד - מרחוב סאלח א־דין. לאף אחד אחר לא הייתה גישה לחומרים האלה, ומותר להניח שבכל מדינה שוחרת תקינות משפטית, זיהום כזה של ההליך המשפטי היה מביא לסיום המשפט. אין מדינה שמכבדת ערכים דמוקרטיים שהייתה מתירה שצחנה כזאת תעלה ממערכת המשפט שלה.

ישראל היא, אולי, הדמוקרטיה המערבית היחידה שבה חושבים, כנראה, פרנסיה שכל ביקורת על מערכת המשפט כמוה כניסיון לקעקע את אושיות המשטר הדמוקרטי, וזאת גישה שאין לקבל אותה עוד.

כתב האישום כנראה לא יתוקן, אבל הרעש והמהומה שנוצרו עשו את שלהם. מי שהדליף את הפרטים – ואינני נכנס כרגע לשאלות של מהימנות – בעיתוי הזה, ביקש לטעת בלב השופטים, להתרשמותי, את ההרגשה שמי שיושב על ספסל הנאשמים אינו צח ונקי כפי שעולה, לטעמי, מהראיות שהוצגו עד כה.

זה כנראה היה ספין שמטיל דופי במי שהיה קשור אליו. חוק בתי המשפט קובע במפורש שאין לפרסם דבר על עניין פלילי התלוי ועומד בבית משפט במטרה להשפיע על מהלך המשפט או על תוצאותיו. דינו של מי שמפר הוראה זאת מאסר.

סנגוריו של בנימין נתניהו פנו בדרישה לאתר את המדליפים, ולהערכתי דבר לא יקרה. כחודשיים לפני פרישתו, אביחי מנדלבליט לא ירצה להסתבך כנראה עם מי שעלולים להציב מכשולים בדרכו למשרה שבה הוא חושק יותר מכל.