אם זוכרים את הסיבה ומשננים את הגורמים שיצרו, הזינו והעצימו את המציאות הנוראה, שהסתיימה בחורבן בית שני ותחילת הגלות, אי אפשר להימלט מהמסקנה שהסיבה והגורם לחורבן קיימים וחיים היום. הגורמים בועטים, הורסים והחמור מכל – צפויים להתלהט ולהתחזק בכוח ועוצמת הרסנותם בחודשים הקרובים.

לסיבה ולגורם שהביאו לחורבן בית המקדש השני נתנו חכמי התלמוד הגדרה קצרה וקולעת, שסגנונה הנמלץ לא מפחית במאומה, ואולי אף מגביר את משמעותה הנוראה - שנאת חינם. לחכמי התלמוד היה כישרון מיוחד לתיעוד אירועים, חיוביים או שליליים, באופן ונוסח שמתעדים, צורבים  ומנציחים את משמעות האירועים לדורות.

"מקדש ראשון מפני מה חרב. מפני ג' דברים שהיו בו: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל, מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים מפני מה חרב – מפני שהיתה בו שנאת חינם". (בבלי, מסכת יומא דף ט, ע"א).

מי שקורא את הדיווחים, הפרשנויות, וההערכות שגודשים את אמצעי התקשורת בישראל על הצפוי בזירה הפוליטית ובמציאות החברתית, בארבעה או חמישה החודשים של מערכת הבחירות הממתינה בפינה,  מי שמאזין להצהרות ולהתבטאויות של פוליטיקאים במיוחד ראשי המפלגות ובמיוחד ממתחם האופוזיציה, על מה הם מתכוננים להיאבק ואלוהים ישמור איך להיאבק נגד יריביהם, ומה יעשו אם ואחרי שינצחו - לא צריך פירושים והסברים להגדרה של שנאת חינם.

"צפויה מערכת בחירות שתהיה חסרת תקדים בביטויי הסתה ושנאה", כתב פרשן ידוע ומוערך. זאת תחזית אחרי שנה של גילויי הסתה ושנאה בהיקף חריג בזירה הפוליטית-מפלגתית, בתגובות להקמתה של ממשלת השינוי, ונגד שריה.

ירושלים איננה במצור, אין לגיונות של רומאים מסביבה, אין רעב בעיר ולא חסר כלום. אבל, שנאת חינם חוגגת, צוהלת, בועטת ולועגת למי שאיננו שותף ואיננו מעורב בפעילותה ההרסנית. רבים עוסקין בתורה, הישיבות והכוללים מלאים. חצרות האדמו"רים צפופות באלפי חסידים. ראשי הישיבות הליטאיות מוקפים מעריצים.

זהו בדיוק התיאור שחכמי התלמוד נתנו למציאות ששררה בירושלים ערב חורבן בית שני. אבל, היו להם אומץ, אחריות ציבורית ותבונה להזהיר את הדורות הבאים. "מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חינם". שיהיה ברור. לצד ובמקביל לנוכחות הפעילה של השנאה, החורבן מתקיים, מתפקד, עושה את שלו,  עובד שעות נוספות. 

הנורא מכל הוא שהשנאה צוברת כוח לחודשים הקרובים, לחודשי מערכת הבחירות, ובצוותא, בחיבוק חזק יחד איתה, החורבן מתכונן לנצל היטב וביעילות את התגברות והתעצמות השנאה בחודשים הבאים. לא זכורים גילויי שנאה לדת וליהדות דומה לאלו שמתפרסמים בישראל. השסע והפילוג בחברה הם בהיקפים ועומקים בלתי רגילים. ההגדרות  ”ימין" ו"שמאל" שרווחות כהסבר לפילוג  מפחיתות ומחלישות את ההשפעה ההרסנית שהשנאה יצרה ומוכיחה בשטח, ברחוב. חברי כנסת מתבטאים במלים ובסגנון  של גידופים והסתה ומתנהלים בגסות רוח באופן שאם היו באים לידי ביטוי בשטח ציבורי אזרחים היו מזעיקים שוטרים.

רבנים מרכזיים בעמדות מפתח לא רק שאינם פועלים לבלימת שנאת חינם, גם הם מתבטאים במילים ובסגנון שמלבים את השנאה. זאת מציאות של חורבן. העונש לשנאת החינם הוא קשה, ממושך ומתיש. גלות בבל בעקבות חורבן בית ראשון נמשכה שבעים שנה. בית המקדש השני הוקם ארבע מאות ותשעים שנה לאחר חורבן הבית הראשון. מקדש שני היה קיים ארבע מאות ועשרים שנה.

הגלות שחורבנו וחורבן ירושלים גרמו עדיין נמשכת. כלומר, על הסיבות והגורמים לחורבן הבית הראשון נסלח.  על שנאת חינם שגרמה לחורבן הבית השני עדיין לא נסלח.