בימים אלה אנחנו עוקבים בחרדה אחר גל תאונות דרכים שבהן מקפחים את חייהם בני אדם רבים. יש לצאת למערכה תקשורתית ומשפטית על מנת למתן את הקטל בכבישים, ואולי אף לשים לו קץ. מה ניתן לעשות? ראשית, הגיעה העת להחמיר עם המעורבים בתאונות קטלניות ולשלול מיידית את רישיונות הנהיגה שלהם עד תום הבירור המשפטי שייערך במהרה.

הגיעה העת לקיים את המשפטים כנגד עברייני תנועה במהירות וביעילות, ולא לאפשר להם להימשך חודשים ארוכים. אם מעורב בתאונה נהג שפרנסתו היא מנהיגה בדרכים, תוטל חובה על המשטרה להודיע בתוך ימים אחדים על ההחלטה אם להגיש נגדו כתב אישום אם לאו. אם ההחלטה תהיה שלא יוגש נגדו כתב אישום ושאין הוא אחראי לתאונה, יש לאפשר לו לשוב ולאחוז בהגה ללא כל עיכוב. אם יוחלט להגיש נגדו כתב אישום, יש לשלול ללא כל היסוס את רישיונו עד המשפט עצמו.

שוב ושוב אנחנו קוראים למערכות הצדק והמשפט בארצנו שלא להשהות עד אין קץ את ההליך המשפטי החיוני בעבירות תנועה חמורות, להרחיב את מעגל השיפוט ולהקצות את כל המשאבים הדרושים על מנת לשפר ולשכלל את המערכת המשפטית. סוגיה נוספת הינה העונש שיש להטיל על נהגים שהורשעו בנהיגה רשלנית ולעתים קטלנית.

עד כה המערכת המשפטית לא נהגה תמיד בחומרה עם העבריינים הללו המסכנים חיי אדם על הכבישים. אנחנו מבקשים לשים סוף להתחשבות היתרה שמגלים לא פעם כלפי הנאשמים בעבירה חמורה של פגיעה כזו באדם או ברכוש. השופטים צריכים להבין שההתחשבות שהם מגלים לעתים במשפטים כגון אלה איננה מיטיבה עם ההולכים בדרכים או הנוהגים על הכבישים.

על עברייני תנועה, שייתפסו כאשר הם נוהגים ללא רישיון נהיגה, יש לקבוע עונשי מינימום, גם אם לא ביצעו כל תאונה. יש להטיל עליהם מאסר בפועל ולא על תנאי. הגיעה העת לשנות את ההתייחסות הכוללת לנהיגה על כבישי ישראל ולהטיל על כל נוהג את כל כללי הזהירות תוך ידיעה שעבירה עליהם תביא אותו להשבתה מוחלטת של יכולתו לנהוג ברכב ואף אולי תשים אותו מאחורי סורג ובריח.

יש להגביר את נוכחות שוטרי התנועה הגלויים והחסויים על כבישי ארצנו. אנחנו מקווים שהשורות הללו ימצאו נתיב לראשם של אלה היושבים ליד הגה השלטון.