גדעון רייכר

אני גדעון רייכר מתייצב לפניכם בענווה אך גם בגאווה ומצהיר: שנים רבות אני נלחם נגד כל אלה המרגיזים ומתנכרים לנו, הצרכנים. חרבי תמשיך להיות שלופה ואני מבטיח: ננצח את כל אלה הקמים עלינו לעצבננו. פנו אליי: gideon@reicher.co.ul
גדעון רייכר