כמדי קיץ, גם בקיץ האחרון התרחשו לצערנו לא מעט אסונות טביעה במימי הים או בבריכות. אין מדובר במקרים חריגים ויוצאי דופן, אלא במקרים שבהם ילדים וצעירים שחשקו במים הקורצים להם – איבדו את יכולתם לצוף או להניף את רגליהם וזרועותיהם בתנועות שחייה. כידוע לכולנו שיעור ניכר של הטובעים הוא ילדים וילדות רכים בשנים.

מה עושים על מנת למנוע מהמים לבלוע את היקרים והאהובים שלנו? לקראת הקיץ הבא יש לקבוע ולהזכיר את הכללים שימנעו מקרי טביעה נוספים. אין להניח יותר לילדינו ללמוד את כללי השחייה רק בגיל מבוגר יותר, אלא כדאי ללמדם שחייה בגיל צעיר. כמו כן, יש להקפיד שילדים יוכלו להיכנס למים רק תחת פיקוח של מבוגרים מנוסים, שלא ירפו מההשגחה עליהם.

כמו שנהיגה איננה מותרת אלא רק למי שעבר את המבחנים וצבר את הניסיון הראוי, כך צריכה גם שחייה להיות כפופה לאותם כללי זהירות תחת השגחתם של מבוגרים מנוסים. לכל שוחה, כדוגמת נהג צעיר וחדש, יהיה מלווה מבוגר צמוד שיפקח עין על כל תנועה ומהלך של השוחה.

החובה הזו תלווה בכללים ותקנות מחמירים שאין להימנע מהם. יש בכך כמובן טרחה לא מעטה, אבל היא תמנע ותחסוך ללא ספק את האסונות המלווים אותנו ללא הרף.

מאחר שאסונות מקרי הטביעה של הבלתי מנוסים מתרחשים ללא הפוגה, אנחנו מציעים כי ליווי הטבילה במים יהיה עד לידיעה מובהקת של חוקי השחייה. עלינו לקבוע כי רוחצים צעירים ובלתי מנוסים לא יוכלו לשכשך במים בגפם וללא ליווי. כמובן שמדובר במים שגובהם מעל שכמם של הזאטוטים המנסים כוחם בצליחת מימי הבריכה או המים הסמוכים לחוף. אנחנו סבורים כי זו אחת הדרכים שבעזרתן ניתן לצמצם בארצנו את מקרי הטביעה הממיטים אסון על ילדים רבים.