אנו נחרדים מדי יום לנוכח המציאות האלימה המשתוללת בנופי ארצנו. אנו קוראים בכותרות על ניסיון לתקוף רופא בכיר באחד מבתי החולים או על כך שמורה בבית ספר הוכתה על ידי תלמיד ונזקקה לטיפול רפואי. זה איננו המקרה היחיד כמובן. הרי תקיפות כנגד מחנכים ומורים הפכו למטרד מעיק בארצנו.

עוד קראנו על גבר שאיים כי יפגע בשתי סייעות שלימדו בגן הילדים של בנו. עונשו הקל שנקבע על ידי השופט יחייב אותו לפעול במהלך 150 שעות לתועלת הציבור. קנס בסך 500 שקלים הוטל עליו בנוסף.

אין בעונשים הקלים הללו כדי להרתיע. בתי המשפט בארצנו אינם נוהגים לטעמנו בחומרה ראויה נגד מי שתוקפים, משפילים ומתנהלים באלימות.

אנו נתקלים בתקשורת גם בלא מעט מקרים מדווחים שבהם הורים נוהגים באלימות נגד צוותי חינוך בבתי ספר. כך למשל, נחרדנו כאשר קראנו על אב לתלמיד שחבט במורה בכניסה לחדר המורים. ביישוב אחר תקף אב נערים שהיו מעורבים לטענתו בקטטה עם בנו. מורה שניסה להפריד בין המתקוטטים - נפצע באורח קל.

אנחנו סבורים, ורבים יסכימו עמנו, כי יש להחמיר את העונשים הקלים המוטלים על המעורבים בקטטות הללו שניתן למנוע אותן או להפחיתן על ידי הרתעה של ממש. כל מי שמרים יד על אדם אחר צריך וחייב להיענש, עד שהפגע הרע הזה יתמעט או יחלוף מנוף ארצנו.