מבצע "מגן וחץ", שבמסגרתו בוצעו פעולות סיכול ממוקד נגד שלושה מבכירי הגא"פ, הציף את הדילמה של פגיעה באזרחים בלתי מעורבים. על ישראל קיימת החובה להגן על חיי אזרחיה ובה בעת לשמור על הצביון המוסרי שלה, ולפיכך לצמצם את הנזק העלול להיגרם לחפים מפשע מהצד השני. עליה לעמוד לכן בתנאי המידתיות. דהיינו, התועלת מהפעולה הצפויה צריכה להיות גדולה מהנזק שייגרם. בפעולות נהרגו מלבד המסוכלים גם בני משפחתם, כולל ילדה.

כאסטרטגיה, פעילי הטרור מקיפים עצמם במגינים אנושיים. יורים ממוקמות מאוכלסים באזרחים ואף רעיותיהם מהוות להם מגן. ולכן עליהן לקחת בחשבון פגיעה צפויה בהן. הפעולות שנעשו דווקא בלילה נועדו, בין השאר, לצמצם את היקף הפגיעה בחפים מפשע, והפגיעה בילדה לא בוצע במזיד. אל מול פגיעה זו בחפים מפשע יש לשקלל את שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל.

הטרור הינו פונקציה של מוטיבציה ויכולת. מוטיבציה של ארגון הטרור לבצע פעולה והיכולת להוציאה אל הפועל. בארגז הכלים העומד לרשות כוחות הביטחון מול מחוללי הטרור קיים ארסנל של פעולות שיסייעו להבטיח שקט יחסי ורגיעה לאזרחי ישראל. אחד מן הכלים המשמעותיים הינו הסיכול הממוקד.

היתרון היחסי של כלי זה הוא היכולת לפגוע במוטיבציה וביכולת יחדיו. היכולת לבצע פעולות טרור יורדת משמעותית, מאחר והפעילים הבכירים של הארגונים אשר מוכנים לסכן את חיי האוכלוסייה שלהם והפעילים הזוטרים, חוששים לחייהם שלהם ועל כן יורדים למחתרת.

כך נפגעת יכולתם לייצר פעולות טרור. דוגמה לכך הינה התנהלותו של עבד אל־עזיז רנטיסי, לאחר מינויו כמנהיג חמאס בעקבות סיכולו של השייח' יאסין. מתוך חשש לחייו ירד רנטיסי למחתרת, כיבה את הטלפון הסלולרי שלו, עבר ממקום למקום כשהוא מחופש לקשיש ונמנע מלנוע בשעות היום. רנטיסי סוכל חודש לאחר סיכול השייח' יאסין. המוטיבציה אף היא יכולה לרדת בשל הרתעת פעילי הטרור הבכירים מלבצע מעשה שעלול להביא לסיכולם. בראיון בשנת 2002, הודה רנטיסי כי להריגתם של מנהיגי החמאס יש השפעה על כושר הפעולה של הארגון.

שלושת המסוכלים בפעולת "מגן וחץ", החזיקו בעמדות מפתח בכירות בגא"פ. והפיגועים שתכננו עלולים היו לפגוע ולהרוג אזרחים ישראלים רבים. אכן נראה אם כן כי התועלת מביצוע הפעולה עלתה על הנזק הנגרם ואין לגנות את מדינת ישראל על המבצע ההכרחי.

הכותבת הינה חוקרת בכירה במכון למדיניות נגד טרור (ICT), אוניברסיטת רייכמן, מרצה אורחת באוניברסיטת ייל וחברת פורום דבורה