ההחלטה של מודי'ס להוריד את דירוג האשראי של ישראל עוררה סערה בסוף השבוע והעלתה חששות לגבי המסלול העתידי של הכלכלה הישראלית. אולם, אני סבורה כי למרות שההחלטה עשויה להיראות מרתיעה במבט ראשון, היא גם מהווה הזדמנות ייחודית לקובעי מדיניות ישראלים לכייל מחדש את האסטרטגיות הכלכליות שלהם ולטפח צמיחה בת־קיימה.

"מניפסט פוליטי מופרך": השר סמוטריץ' מגיב להורדת דירוג האשראי של ישראל
הורדת הדירוג של מודי'ס תפגע לנו בכיס? בכיר האוצר לשעבר מסביר

להורדת הדירוג יש השלכות משמעותיות על כלכלת ישראל, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. אחת ההשלכות המיידיות היא העלייה הפוטנציאלית בעלויות ההלוואות לממשלת ישראל ולעסקים. דירוג אשראי נמוך יותר עלול להוביל לריבית גבוהה יותר על איגרות חוב והלוואות ממשלתיות, הגבלת הגמישות הפיסקלית ובלימת יוזמות השקעה. יתרה מכך, הורדת הדירוג עשויה לשחוק את אמון המשקיעים, לעורר יציאות הון ולבלום את הפעילות הכלכלית.

ואם זה לא מספיק, הורדת הדירוג עלולה להחריף את האתגרים הקיימים במשק הישראלי, לרבות אי־שוויון בהכנסות וגירעונות פיסקאליים. עם גישה מופחתת לאשראי בר־השגה, הממשלה עלולה להיתקל בקשיים במימון תוכניות רווחה חברתית ופרויקטי תשתית מורכבים, מה שעלול להפריע למאמצים להתמודד עם פערים סוציו־אקונומיים ולקדם צמיחה. בנוסף, הורדת הדירוג עלולה לערער את האטרקטיביות של ישראל למשקיעים זרים, לצמצם את הסיכויים להשקעות זרות ישירות ולבלום חדשנות טכנולוגית ויזמות.

האם פיץ' או S&P ילכו אף הם בעקבות מוד'יס ויורידו את הדירוג לישראל? אסור לממשלת ישראל לשבת בחיבוק ידיים ולקבל זאת כגזירה משמיים. לכן, על קובעי המדיניות הישראלים לנקוט צעדים יזומים כדי למתן את ההשפעות השליליות ולשמור על החוסן הכלכלי של המדינה.
ראשית, שיפור המשמעת הפיסקלית ויישום מדיניות מאקרו־כלכלית נבונה הם הכרחיים כדי להחזיר את אמון המשקיעים ולייצב את השווקים הפיננסיים. על ידי הפגנת מחויבות לאחריות פיסקלית וקיימות החוב, ישראל יכולה להרגיע את החששות בנוגע לאמינות האשראי שלה ולחזק את סנטימנט המשקיעים.

יתרה מכך, טיפוח סביבה עסקית נוחה וקידום רפורמות מבניות חיוניים לחיזוק הסיכויים הכלכליים ארוכי הטווח. ייעול תהליכי רגולציה, הפחתת מכשולים ביורוקרטיים ושיפור השקיפות וסטנדרטים של ממשל תאגידי יכולים לשפר את התחרותיות ולמשוך השקעות זרות. בנוסף, השקעה בפיתוח הון אנושי וטיפוח מערכות אקולוגיות של חדשנות יכולה להניע רווחי פרודוקטיביות ולעורר גיוון כלכלי, ולהפחית את ההסתמכות על תעשיות מסורתיות.

וחשוב מכל – במקום לדבר סרה על מודי'ס, על קובעי המדיניות לנהל דיאלוג בונה עם סוכנויות דירוג אשראי בינלאומיות, כדי לטפל בחששות ולהעביר בצורה נכונה את חוסנה של כלכלת ישראל. איך עושים זאת? על ידי ניסוח חזון כלכלי קוהרנטי והפגנת מחויבות לטיפול בפגיעויות מבניות - ישראל יכולה למנוע הורדות דירוג נוספות.

משכך, אני סבורה כי למרות האתגרים שמציבה הורדת הדירוג של מודי'ס, היא גם מהווה הזדמנות לישראל לכייל מחדש את האסטרטגיה הכלכלית שלה ולרדוף אחר מסלולי צמיחה בני־קיימה. הורדת הדירוג משמשת קריאת השכמה לקובעי המדיניות, לטפל בנקודות התורפה הבסיסיות ולבצע רפורמות המשפרות את התחרותיות והחוסן. על ידי אימוץ חדשנות, טיפוח יזמות ומינוף ההון האנושי שלה, ישראל יכולה לנצל הזדמנויות מתפתחות במגזרים כמו טכנולוגיה, אנרגיה מתחדשת ושירותי בריאות.
הורדת דירוג האשראי של מודי'ס מדגישה את הצורך בתגובות מדיניות פרואקטיביות וברפורמות מבניות, כדי לשמור על היציבות הכלכלית ולקדם צמיחה כוללת. למרות שההורדה מציבה אתגרים, היא גם מהווה הזדמנות לישראל להתוות מסלול חדש לשגשוג וחוסן מול הדינמיקה העולמית המתפתחת. על ידי ניצול הרגע ואימוץ רפורמות נועזות, ישראל יכולה לצאת חזקה ועמידה יותר בעידן שלאחר הורדת הדירוג.

הכותבת היא יועצת תקשורת ואסטרטגיה