בחינה מחודשת של הרגולציה של מוצרי טבק וניקוטין טומנת בחובה את הפוטנציאל להוביל לפריצת דרך בעלת חשיבות היסטורית בבריאות הציבור. מה שמעכב אותנו אינו היעדר מדע, טכנולוגיה, כדאיות עסקית, ואף לא אינטרס הצרכנים, אלא היעדר חזון קולקטיבי. ידוע כבר מזה עשרות שנים שבעוד שאנשים מעשנים בשל הניקוטין, הם מתים מהעשן. שאיפת תוצרי הבעירה, ולא השימוש בניקוטין, הגורם לתלות אך יחסית אינו מזיק, היא הגורם ליותר משישה מיליון מקרי מוות בשנה ברחבי העולם. בדיוק כפי שאנו יכולים למנוע כולירה באמצעות מים נקיים יותר, אנו יכולים לעצור את מגיפת הסיגריות על ידי החלפת סיגריות בחלופות ללא בעירה.

יהיו כאלה שעבורם גישה כזו היא הסחת דעת מהמטרה הבלתי מתפשרת של הימנעות מוחלטת מניקוטין. אולם, כאשר למעלה ממיליארד מעשנים מוציאים הרבה מעבר ל-700 מיליארד דולר בשנה על מקור ניקוטין קטלני שלא לצורך, וממכר, גישה זו של הימנעות בלבד אינה מעשית ונעדרת חמלה ואתיקה. דומה הדבר לדרישה שכל המוצרים המכילים קפאין יהיו בעלי רמה גבוהה של רדיואקטיביות.

גישה בעלת חזון לנושא זה, תכיר בכך שכבר כיום קיימות חלופות בנות קיימא לסיגריות, וששוק בעל מבנה נכון יכול לעודד חלופות רבות וטובות יותר לאנשים שכבר מעשנים. מוצרים שכאלה ללא עשן, יכולים לא רק להפחית באופן מאסיבי את עול התחלואה, אלא גם לעודד הימנעות מלאה מניקוטין לאלה שמעוניינים בכך (סיגריות הן שיטה ממכרת במיוחד לאספקת סם). אפשרויות להנהגת מדיניות הכוללת למשל אבחנה במיסוי ובדרכי שיווק, המבוססת על הנזק היחסי של המוצר, יעודדו את מעבר השוק למוצרים ללא בעירה, תוך יצירת ניצחון מעשי ומהיר על הסיגריות, אשר יממן את עצמו.

שילוב של מטרות בריאות הציבור עם כוחות השוק יגרום למהפכה בבריאות הציבור. הוא גם ייצור כמעט בוודאות חברות חדשות מבוססות-טכנולוגיה אשר יצליחו מאוד במקביל ביצירת משרות והון. הצלחה באמצעות עשיית טוב.

מעשנים רבים מאוד כבר מעוניינים בהפחתת הסיכונים, וכבר עוברים לחלופות חדשות, כגון מוצרי אידוי, צורות שונות של טבק ללא עשן, ניקוטין רפואי ומוצרים הפועלים באמצעות חימום במקום שריפה של טבק. אולם, הרגולציה לא השכילה להסתגל לאפשרויות חדשות אלה, וכך מגינה באופן אירוני על תעשיית הסיגריות. בנוסף, חברות סיגריות הרואות איום תחרותי חדש, מנסות למנוע את קיומם של מוצרים כאלה. גישה בעלת חזון לטבק וניקוטין, תעשה שימוש בכלי מדיניות ובמגוון הקיים של חלופות לסיגריות כדי לתת מתנה לאנושות במקום פרס בלתי מוצדק לתעשיית הסיגריות.דייויד סווינר הוא פרופסור נלווה (adjunct professor) למשפטים באוניברסיטת אוטווה, אשר סייע לפתח חוקי פיקוח על טבק בקנדה ובמדינות אחרות במשך למעלה מ-30 שנה. סווינר קיבל את פרס אוטווה להצטיינות בפילנתרופיה פרטית לשנת 2016.