המלצות המשטרה להעמיד לדין את ראש הממשלה בעבירות שוחד לא ימנעו ממנו מבחינה חוקית להמשיך לכהן - זאת אף אם יומלץ להגיש נגדו בהמשך כתב אישום, ואין כל ודאות שהפרקליטות תאמץ את המלצות המשטרה. 

היועץ המשפטי לממשלה לא יכול להתערב בנוסח ההמלצות, אך הנוהל אומר שעליו לעבור על ההמלצות כדי שלא ייוצרו בהמשך התהליך סוגיות משפטיות כלשהן. ההחלטה הסופית והקובעת, כאמור, היא של הפרקליטות והיועמ"ש, אולם להמלצות המשטרה יש ערך שמתבטא במישורים אחרים: איך ישפיע הדבר על הממשלה ועל המערכת הפוליטית,ואיך זה ישפיע על הציבור.
מבחינת ההנחיות הקבועות של היועמ"ש, ההודעה על המלצות המשטרה עוברת דרך היועץ לאישור, ויש צורך להודיע לכל החשודים לפני הפרסום. ייתכן שבשל זימון המפכ"ל לוועדת הפנים של הכנסת ע"י יו"ר הוועדה ח"כ יואב קיש, החליטו במשטרה להקדים את פרסום ההמלצות.

הליך שעשוי להימשך חודשים רבים
 

הפרקליטות אמורה לבחון באופן מעמיק את את חומרי הראיות שאספה המשטרה במשך זמן רב, לנתח אותן ולבצע הערכות משפטיות. בפרקליטות צפויים לקבל חוות דעת של הפרקליט המלווה, ואחר כך של פרקליט המדינה שי ניצן.  היועמ"ש אביחי מנדלבליט יצטרך להכריע סופית, על בסיס חוות הדעת, האם בסופו של דבר תתקבלנה המלצות המשטרה במלואן או בחלקן, ולפי זה- האם לזמן את ראש הממשלה לשימוע לפני  העמדה לדין. 
כל ההליך הזה עשוי להימשך חודשים ארוכים, ובסופו תתקבל ההחלטה האם יש מקום להעמיד לדין את ראש הממשלה בעבירות השוחד בתיקים 1000 ו- 2000. אם יוחלט על שימוע לפני העמדה לדין, ייאלץ ראש הממשלה באמצעות באי כוחו לשטוח את טענותיו בפני הפרקליטות והיועמ"ש, שיחליטו לאחר השימוע אם להגיש נגדו כתב אישום. 

היועמ"ש: "איש אינו עומד מעל לחוק"
 
היועמ"ש שב והדגיש פעמים רבות בעבר, וביתר שאת בתקופה האחרונה, כי "איש אינו עומד מעל החוק, ורק הראיות יקבעו. לא נפחד לקבל החלטות כשצריך, הכל יהיה לפי הספר ולאחר לימוד מעמיק ויסודי של החומר". היועמ"ש אביחי מנדלבליט הדגיש כי הוא נהנה מעצמאות מלאה בתפקידו כראש התביעה הכללית, ואמר כי "עבודתנו בהקשר של אכיפת הדין מנותקת לחלוטין מהשפעות חיצוניות- פוליטיות או אחרות. המערכת היא עצמאית ובלתי תלויה, אנו פועלים עפ"י הראיות והחוק, המשפט הוא לחם חוקנו, והוא בלבד". 
ראש הממשלה יכול לעשות שימוש בסעיף 16 ב' לחוק יסוד: הממשלה ולהכריז על עצמו נבצר זמנית, והיעומ"ש יכול לעשות שימוש ב-100 הימים שמעמיד לו הסעיף כדי לגבש החלטה. בפועל, הסיכוי שראש הממשלה נתניהו אכן יעשה זאת הוא קלוש, בעיקר אחרי שתקף בחריפות את ההמלצות שפורסמו והדגיש כי "להמלצות אין מעמד במשטר דמוקרטי. עפ"י החוק לא המשטרה היא שקובעת אלא רק הגורמים המשפטיים המוסמכים. אני בטוח שכשאלה יבחנו את כל החומר הם יגלו עד כמה ההמלצות הללו מופרכות".