מחלת COPD, מחלת ריאות חסימתית כרונית, מהווה כיום את גורם התמותה הרביעי בהיקפו, אך על פי ההערכות, עד שנת 2030 היא תהפוך לגורם התמותה השלישי. נתון זה אינו מפליא כשמסתכלים על אופן התנהלות המערכת הרפואית בהתמודדות עם המחלה. COPD היא מחלה שנגרמת בעיקר מעישון, ואומנם חלה ירידה קלה בשיעורי העישון העולמיים, אך בישראל היא אינה כה משמעותית, וכיום כ־20% מהאוכלוסייה הבוגרת מעשנת. 


יום המודעות למחלת COPD, שיצוין מחר ברחבי העולם, הוא הזדמנות לעודד מדיניות ששמה דגש על מניעת עישון באמצעות קמפיינים לאומיים נרחבים, ויכולה לצמצם את היקף המחלה. קמפיין כזה צריך לפנות דווקא לקהל הצעיר שטרם התחיל לעשן. קמפיין מוצלח אחר שנעשה לפני שנים רבות היה למשל זה למניעת קטיפת פרחי בר, שהביא לתוצאות מרשימות לאורך שנים, שכן עד היום ידוע לכל ילד וילדה כי אין לקטוף פרחי בר בישראל. 

גם אבחון המחלה נתקל בקשיים. האבחון מתבצע על ידי בדיקת תפקודי נשימה פשוטה ולא פולשנית. אם היא תתבצע בזמן, היא תאפשר התאמת טיפול שיאט את התקדמות המחלה. אך בישראל הבדיקה הזו נמצאת רק בסמכות רופאי הריאות ולא תמיד מונגשת לקהילת רופאי המשפחה, שאותם רואים חולי COPD ראשונים. כדי שיהיה אפשר לאתר חולים רבים ככל האפשר בשלבים מוקדמים, מוכרחים לפעול במאמץ לאומי להנגשת הבדיקה - מתקצובה ועד הכשרת הצוותים הרפואיים לביצועה ולפענוחה.


את הנזק שנגרם לריאות החולה ב־COPD אי אפשר לרפא, אך אפשר לעכב את הידרדרות המחלה ולשפר את תפקוד החולה ואת איכות חייו. אך גם הדרך לקבלת טיפול רפואי טוב נתקלת בארץ בקשיים בשל הגבלות של סל הבריאות שניתנו לפני כעשור. מלבד הטיפולים הקיימים להתמודדות עם הסימפטומים והתפרצויות המחלה, כמו טיפול אנטיביוטי, מתן חמצן ביתי ובמקרים קיצוניים השתלת ריאות, ישנו גם טיפול שמטרתו מניעת הידרדרות המחלה. הטיפול, המקובל בעולם המערבי, ניתן באמצעות משאפים שתכליתם הרחבת הסימפונות. בעולם טיפולים אלו מתאפשרים ברמת רופאי המשפחה, אך בישראל, בשל החלטה היסטורית של ועדת הסל, רופאי משפחה אינם מורשים לטפל באמצעות אותם מרחיבי סימפונות. כדי לקבלם, החולים בישראל נדרשים להגיע למומחה ריאות, מה שאינו תמיד מסתייע בידי החולים בשל זמני המתנה ממושכים. 

הגבלות סל הבריאות בארץ גורמות לכך שחולי COPD תלויים במומחי ריאות כדי לקבל אבחון נכון וטיפול ראוי למחלתם. אך כדי להגיע לרופא ריאות, החולים נאלצים להתמודד עם זמן המתנה ממושך שיכול להגיע באזורי פריפריה גם לשלושה חודשים. 

חייבת להתקיים מדיניות ארצית שכוללת העלאת המודעות למניעת המחלה, הנגשת כלי האבחון והענקת טיפול מתאים ראשוני באמצעות רופאי המשפחה, ולא רק בידי רופאים מומחים, כפי שמקובל במדינות רבות בעולם. COPD חייבת תוכנית לאומית שתטפל בה. 

הכותב הוא מנהל מחלקת ריאות וטיפול נמרץ נשימתי במרכז הרפואי וולפסון.