המוות הנורא של עאישה א־ראבי, אמא צעירה לתשעה ילדים, כתוצאה מיידוי אבנים אל המכונית שבה נסעה אוכל את הלב של כל מי שלא שכח להיות אדם. האפשרות שיהודים עשו את זאת היא כמובן איומה, אבל כל העניין מעורר תמיהה גדולה ושאלות מטרידות, המעלות ספק לגבי חקירת שב"כ. ראשית, מיד כשנודע האירוע הועלה החשד שיהודים עשו את זה. הרי ברור לכאורה כי כשמדובר בפלסטינית, לא פלסטינים עשו את זה. אבל האם מי שמיידה אבנים מגבעה על הכביש שמתחת יודע בדיוק על איזה רכב חולף הוא זורק אבנים? הרי גם אם לוחית הזיהוי פלסטינית, ייתכן לכאורה כי מיידי האבנים לא הבחינו בזהות המכונית.

נערים חסרי לב הם לפעמים גם חסרי בינה. והלילה הוא חשוך. ולכן אין להוציא מכלל אפשרות כי מי שהרג את עאישה עשוי להימנות עם חבורות מיידי האבנים הטיפוסיות הפועלות ביהודה ושומרון כל השנים. משמע, פלסטינים, שטעו בכתובת היידוי וכיוונו לישראלים. אני מעלה זאת רק כאפשרות תיאורטית, בלי שום סימוכין.

שנית, האם הגיוני לגמרי וסביר לגמרי (לא בעיניי, על כל פנים) שנערים יהודים שומרי מצוות ותלמידי ישיבה יעסקו דווקא בליל שבת במלאכה דוחה כל כך כמו יידוי אבנים? אם הוא “מותר על פי ההלכה" ואם לא, הוא עדיין חילול שבת דוחה ביותר ואיום ביותר.

שלישית, איך זה שהרב האישי של הנערים מספק להם אליבי חד־משמעי ומעיד כי היה איתם ממש בזמן שבו מיוחס להם יידוי האבנים מהגבעה? האם רב בישראל, גם אם הוא “שונא ערבים", יתנדב להיות עד שקר? ספק בעיניי. ואיך זה שהמשטרה סירבה לכאורה לגבות את עדות האליבי של הרב, עד שלא הביא תצהיר חתום על ידי עורך דין, ורק אז אילץ בית המשפט את המשטרה לגבות את עדותו?

רביעית, איך זה ששב"כ מפרסם תמונות נאצה אנטי־ציוניות שהיו ברשות הנערים, כאילו עצם הימצאות התמונות מעידה על אשמה כלשהי שלהם ביידוי האבנים? הרי חוקרים כאן רצח, לא נאצות. כלומר, שב"כ מנסה כביכול ליצור דעת קהל נגד הנערים. זה מעורר חשד כי אולי אין ברשותו הוכחות ממשיות להאשמתם ברצח, שזה לב העניין ולב הזוועה. אין שום קשר בין שריפת הדגל לבין יידוי אבנים שהוביל למוות המחריד.

חמישית, האם נערי הגבעות מיידים אבנים בלי לקחת בחשבון כי המעשה הזה עלול להסתיים בפגיעה ברכב יהודי? למשל בגלל תאונת שרשרת שיכולה להיווצר בשל עצירה או התהפכות של רכב כלשהו. כלומר, כדי לזרוק אבנים בחושך, מטעמי זוועה לאומנית, על כביש שנוסעים בו שני העמים, צריך להיות מטומטם במיוחד. האם הנערים העצורים עד כדי כך מטומטמים? מותר לכוון את החקירה גם לאפשרויות אחרות.

אני עצמי, אגב, מתנחל אוהב, שגר זה שמונה שנים עם אשתי בהתנחלות נופים הוותיקה, לא רחוק מאריאל ולא רחוק מצומת תפוח ורחלים. מי כמוני יודע שאין מה שמסכן את ההתיישבות יותר ממתנחלים פנאטיים, שונאי ערבים ואלימים המבאישים את ריחנו בעיני עצמנו ובעיני העולם. לכן טוב עושה שב"כ כשהוא רודף אותם, אך זאת רק אם הם אכן אשמים חס וחלילה. ד