נתוני הלמ"ס מאשרים את המציאות הקשה איתה מתמודדים ובה עובדים כ-180 אלף עובדי הוראה בישראל. רפורמות עוז לתמורה של ארגון המורים ואופק חדש של הסתדרות המורים הביאו על עובדי הוראה תנאי עבודה של מדינות עולם השלישי. אין מקום בעולם בו נדרש עובד הוראה לעבוד כל כך הרבה שעות שבועיות בתוך הכיתה ומחוצה לה.

ביחד עם ארגון והסתדרות המורים, ישראל ממשיכה להוביל בנתוני הנטישה של מקצוע ההוראה. אחד מכל שלושה מורים יפרוש במהלך ה-5 השנים הראשונות להוראה מ-2 סיבות עיקריות, הראשונה עמוס שעות העבודה השבועיות בתוך הכיתה, והשנייה חוסר התגמול וההתאמה בין כמות השעות לגובה השכר המשולם.

הרפורמות עליהם חתמו ארגון והסתדרות המורים והפיצול של 180 אלף העובדים ב-2 אגודות עות'מאניות פגעו במערכת החינוך בכלל ובעובדי ההוראה בפרט, וגרמו לכך שכל עובדי ההוראה נדרשים לעבוד יותר שעות בתוך הכיתה ומחוץ לה ולהשתכר בשכר נמוך יותר לכל שעת עבודה. הרפורמות נכשלו. כך לא מגייסים כוחות חדשים ורעננים – כך מבריחים אותם למקצועות אחרים בהם המעמד והתגמול תואמים את הדרישות.

אנו ביציגים קוראים למשרד החינוך להחזיר את החינוך למשרד, לבטל את הבעלויות והרשויות ובתקציבים שייחסכו לבנות הסכם קיבוצי אחד בו ייקבעו תנאי עבודה ותנאי שכר בסיסים אחידים וראויים לכל עובדי ההוראה בישראל. הסכם בו תקטן כמות התלמידים בכיתה ובגן, תגדל כמות שעות ההוראה התומכות הסכם בו תנאי השכר והפנסיה יהיו ראויים לעובדי הוראה אקדמאים ותואמים את תנאי השכר הממוצעים לאקדמאים במשק הישראלי.

הכותב הוא מחנך בתיכון בת"א, יו"ר יציגים – ארגון עובדי ההוראה בישראל.