צוותי בריאות הציבור והרפואה נמצאים בקו החזית בהתמודדות עם מגיפת הקורונה. עוד לפני המקרה הראשון בישראל, צוותים אלו פועלים מסביב לשעון להיערכות ולמניעת הפצת המחלה.

כאשר יגיעו מקרי קורונה לישראל, צוותי הבריאות יהיו גם בסיכון אישי להידבק במחלה מסוכנת ואף בסיכון להדביק את בני משפחותיהם. זאת, לאחר שכבר באירועי הסארס, וגם על פי עדויות ראשוניות שכך גם המצב לגבי הנגיף החדש, נצפתה הדבקה משמעותית בקרב צוותים רפואיים.

עלינו להיערך בשלב זה לאפשרות של התפשטות נרחבת של נגיף הקורונה החדש בעולם וגם בישראל. מפתח מרכזי להצלחה במזעור נזקי המגיפה הוא בחיזוק ושימור צוותי בריאות הציבור והרפואה, תוך מניעת שחיקה ושמירת הלכידות. לצורך כך אנו חייבים לעשות את כל הניתן על מנת להגן עליהם, לתגמל אותם ולהראות כיצד החברה מוקירה את תרומתם.

יש גם מקום לשקול פתרונות חדשניים כדוגמת בירור או טיפול במקרים חשודים בבית, על מנת למזער את הסיכון להפצת המחלה בתוך המערכת הרפואית. פתרון אפשרי נוסף הוא הרחבת השימוש בשירותי "רפואה מרחוק". 

אין כיום מנגנון פיצוי ייעודי לצוותים שנמצאים בקו החזית האפידמית. בצד ההיערכות למגיפה, יש צורך בתוכנית מגירה לתגמול צוותי הבריאות - הן עבור הסיכון המוגבר והן עבור השעות הנוספות. בנוסף, יש צורך למצוא פתרונות מתאימים להגנה ולסיוע לבני משפחותיהם, כפי שנעשה במערכת הבריאות במקרים של חזית אחרת – החזית הביטחונית. הכותב הוא יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית בישראל.