האם אנו רואים את תחילתו של הגל השני? הבחירה בידינו - בידי הציבור ובידי מקבלי ההחלטות. אם נשכיל להפיק את הלקחים מהגל הראשון, בכל הרמות, נוכל להתמודד טוב יותר עם הקורונה ועם השלכות הרוחב השליליות של ההתמודדות איתה. המפתח להצלחה הוא אחריות ומקצועיות: פעולה על בסיס מידע וידע מדעי, הן על ידי הציבור והן על ידי מקבלי ההחלטות. לצורך כך, חייבים לתחקר מה עבד טוב ומה לא עבד טוב בסיבוב הקודם, להפיק לקחים וליישמם. 

מומלץ לשר הבריאות להקים צוות מקצועי חיצוני שיבחן את לקחי משבר הקורונה ויגבש המלצות לשיפור ולשימור באופן מיידי. כדי לפעול במקצועיות, מקבלי ההחלטות חייבים לפעול בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים, בשילוב אנשי מקצוע בבריאות הציבור, אפידמיולוגיה ומחלות זיהומיות ועם גורמי השטח, תוך התאמות למגזרים שונים.

קורונה בישראל - למצולמות אין קשר לנאמר בכתבה  (צילום: מרק ישראל סלם)קורונה בישראל - למצולמות אין קשר לנאמר בכתבה (צילום: מרק ישראל סלם)

אפשר להפיק שלושה לקחים מיידיים, ברמת הפרט וברמת הכלל: האחד, התייחסות מותאמת לסיכון ולא מדיניות אחידה. ברמת הפרט: אם את או אתה בקבוצת סיכון לפי גיל או רקע, הקפד יותר על הימנעות ממגע הדוק. ברמת הכלל: לקבל החלטות, דוגמת סגירת בתי ספר, שכונה, עיר ואזור, בהובלת לשכות הבריאות המחוזיות, על בסיס נתונים מקומיים, תוך הימנעות מבהלת יתר. 

השני הוא ניטור מתמיד של מצב התחלואה. שלישית, לתת מידע קונקרטי שיסייע להתנהגות נכונה. ברמת הפרט: להבין מה חשוב למניעת הדבקה, למשל להימנע ממגע הדוק שאינו חיוני, לעטות מסיכות מכסות אף ופה בעת שהות עם אנשים בחלל סגור, שטיפת ידיים ושמירה על היגיינה. ברמת הכלל: להפסיק עם גישת ההפחדה של הציבור, שמאבדת את יעילותה מהר מאוד וגורמת נזקים לאמון הציבור ולבריאות הנפשית. 

הכותב הוא יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית ומומחה לאפידמיולוגיה.