משבר הקורונה האיר זרקור על חולשותיהן של המדינה והחברה הישראלית. המשבר החל כידוע לפני חג הפסח, שבו אנחנו מציינים את היציאה לחופשי, והנה הגענו לסוכות, וטרם הפנמנו מה דרוש מאיתנו. השיח על ”חזרה לשגרה” ועל ”אסטרטגיית יציאה” מעיד שטרם הפנמנו את ההכרח – עלינו לשנות את ה”שגרה” על מנת לגבור על האתגרים, כפרטים, כחברה או כמדינה. 

סגר קורונה - המשטרה סגרה בית עסק פיראטי פתוח, שהפר את תקנות הסגר. צילום: דוברות המשטרה

ההזדמנות והחובה המוטלות על כל אחת ואחד בציבור הן לקחת אחריות אישית, בביתו, בשכונתו, בעירו, במדינתו, ולהפסיק להאשים, להיבדל, לגלגל אחריות. עלינו לקבל על עצמנו, מבחירה, את חזון, ייעוד וערכי מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, ברוח מגילת העצמאות. משבר הקורונה, שאינו מבדיל בין פרטים, מביא עמו הזדמנות וחובה לחדש את הברית בינינו - ערבים ויהודים, חרדים וחילונים, מבוגרים וצעירים, עולים וותיקים.

מול המשבר יש צורך בהנהגה אחראית, שתשכיל לזהות ולרתום את חוזקותיה של המדינה והחברה, המבוססות על ההון האנושי המדהים שבה; שתכיר בחסרונות הנובעים גם מאילוצים וממציאות; ושתשכיל לגוון את הקולות הנשמעים סביב שולחן קבלת ההחלטות; שתתחבר אל כל חלקי החברה הישראלית, תחבר אותם ותייצג את כולה; שתדגים את האחריות האישית והערבות ההדדית, שעל בסיסן הוקמה המדינה; שתדע להנגיש את ההיגיון של חוקיה לכלל הציבור; ושתדע לאכוף וליישמם על כולם, בעקביות.

מדינת ישראל בת ה־72 נמצאת בעיצומו של תהליך בירור זהותי השזור בתהליכים גלובליים מורכבים. משבר הקורונה רק מעצים ומאיץ אותם. במציאות זו, נדרשת ההנהגה לזהות את התהליכים השונים ולפעול תוך מודעות ואחריות. במציאות זו נדרש גם הציבור לזהות את התהליכים השונים ולפעול תוך מודעות ואחריות.

בין שלל האתגרים, מדאיג במיוחד תהליך רב־ממדי של פוליטיזציה ופרסונליזציה מכל צדי המתרס. בין השלכותיו של תהליך זה בולט הכרסום השיטתי והמתמשך באמון הציבור - בכלל המערכות. על מנת לשקם אמון חיוני זה נדרשים איזונים ובלמים והפרדה בין הרשויות, אשר עליהן מושתתת דמוקרטיה.

לצורך כך, על כל רשות לעשות את עבודתה בשקיפות ובעקביות, ולא לתקוף את האחרות. הדרך לשנות, לתקן ולאזן אינה להחריב. אל מול אתגרי המציאות ובמצבים שבהם הערכים מתנגשים, נדרשת אחריות רבה ביצירת האיזון והתעדוף ביניהם. רק כך יתחיל השיקום של אמון הציבור, החיוני כל כך תמיד ובפרט בעת הזו, כתנאי בסיסי לשמירה על בריאותו.

מעבר לנזקיו הישירים של משבר הקורונה, הדורשים טיפול מקיף, אנו עדים לנושאים רבים שצפים עתה מעל פני הקרקע, ושבמשך שנים בעבעו מתחתיה. חשיפה זו מאפשרת ומחייבת טיפול מעמיק ויסודי שהוזנח, על ידי תוכניות ארוכות טווח, הוליסטיות, שבכוחן לשנות מציאות ולהתוות מסלול חדש. 

תקומת מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית התבססה על האמונה והיכולת לחיות ואף לשמוח גם במצב של חוסר ודאות. משבר הקורונה, המערער את הוודאות ואת כל שהתרגלנו אליו, מהווה הזדמנות להתחלת תהליך של שינוי חברתי, כלכלי, בריאותי. במקום לחפש “אסטרטגיית יציאה”, חיוני לזהות את ההזדמנות הטמונה במשבר הקורונה כ”אסטרטגיית כניסה” לחברה הישראלית. 

הכותבת היא חברת כנסת מטעם כחול לבן