לאורך השנים נוצר משולש היחסים בין ארצות הברית, ישראל ויהדות ארצות הברית. היחסים במשולש הזה התקיימו על בסיס ערכים משותפים, כאשר הקשר האסטרטגי עם המעצמה הגדולה בעולם תורם ישירות לחוסנה של ישראל. הקשר עם הקהילות היהודיות נשען על שותפות גורל לאומית ותורם לחיזוק היחסים עם הממשל והקונגרס.

בשנים האחרונות טוענים שחלה התרחקות בין ישראל ליהדות ארצות הברית וכי אין עוד הלימה בין השקפותיהן המדיניות של הקהילות היהודיות בארצות הברית, המזוהות עם ערכים ליברליים ועם המפלגה הדמוקרטית, לבין אלו של מדינת ישראל, המזוהה יותר ויותר עם ערכים שמרניים ועם המפלגה הרפובליקנית.

הפערים בלטו במיוחד בסוגיות נפיצות כגון הסכם הגרעין עם איראן, מתווה הכותל, חוק הגיור והבחירות לנשיאות בנובמבר האחרון. דומה כי אבדה המטרה המשותפת שאפיינה פעם את היהודים בישראל ובאמריקה, וכי נשארה בעיקר הנוסטלגיה וההתרפקות על העבר.

הקשר עם יהדות ארצות הברית משתנה כתוצאה ממגמות פנימיות שמתרחשות זה שנים בקרב הקהילות היהודיות שם. המוסדות והארגונים הוותיקים של יהדות ארצות הברית אינם מייצגים עוד את הגיוון המאפיין את הקהילות בשטח. אך חרף כל אלה, ישנה עדיין אהדה גדולה בקרב יהודי ארצות הברית כלפי ישראל.

מחקר שערכנו בשיתוף עם מכון מלמן בסוף 2019 מצא כי 80% מיהודי ארצות הברית תומכים בישראל למרות הביקורת על מדיניות ממשלתה, וכי 67% מהם חשים חיבור רגשי למדינה. ממצאים אלה מעוררים אופטימיות לגבי העתיד וממחישים כי חשוב לעורר מודעות בישראל לגבי האתגרים שאיתם מתמודדים יהודי ארצות הברית. נדרשת יוזמה חינוכית והסברתית, אשר תגדיל את המודעות הציבורית לעצם היותה של מערכת היחסים הזו נכס אסטרטגי לישראל.

חילופי הממשל הם הזדמנות להוביל מהלך רחב עוד יותר לחיזוק מערכת היחסים של ישראל עם הממשל ועם יהדות ארצות הברית. איך עושים זאת? בציר הדיפלומטי, מול קובעי המדיניות בוושינגטון, על ישראל להתקרב מחדש למפלגה הדמוקרטית. לא רק כי זו המפלגה הצפויה לשלוט בעתיד הנראה לעין בבית הלבן ובקונגרס, אלא גם כי היא הבית הפוליטי והערכי עבור מרבית יהודי ארצות הברית.

לצד זאת, מקבלי ההחלטות והחברה האזרחית בישראל צריכים לייצר דיאלוג אפקטיבי עם ארגונים מגוונים בקהילות היהודיות ועם המנהיגים שלהם. המטרה המשותפת החדשה של שני הצדדים צריכה להביט אל העתיד, 70 שנה קדימה, ולהתאים את עצמה ליהדות המגוונת בארצות הברית, למדינת ישראל העכשווית ולצעירים. יש לטפח שיתופי פעולה בין ישראלים לבין יהודים אמריקאים בתחומי התרבות, החינוך, המדע, הטכנולוגיה והכלכלה.

כמו כן, חשוב כי אצלנו בארץ לא ייתפס נושא מערכת היחסים כמפלגתי או כתלוי מערכת היחסים האישית שבין מנהיגים. חשוב שהקשר ינוהל באופן מקצועי ועם מטרות ארוכות טווח. השעה הנוכחית מזמנת הזדמנויות ואתגרים רבים למשולש היחסים שבין ישראל, הממשל ויהדות ארצות הברית. אם שלושת הקודקודים במשולש הזה ישכילו לנצל את ההזדמנות כדי לעבוד ביחד ולבצע ריסטארט ליחסים ביניהם, הרווח יהיה של הישראלים ושל האמריקאים כאחד.
 
הכותבת היא מנכ"לית קרן משפחת רודרמן