המהפכה הדיגיטלית, לצד הסגרים והבידודים של הקורונה, העמיקו את תלותם של מבוגרים וצעירים במסכים למיניהם ויצרו מגרש משחקים חדש במערכות היחסים בין בני אדם. זהו מגרש משחקים פרוץ לגמרי, שבו טרם הוגדרו כללי המשחק החדשים הראויים להסדרת ההתנהגות הנורמטיבית.

כיום כבר ברורות לחלוטין עוצמתו והשפעתו של מגרש משחקים זה. מבוגרים וצעירים מבלים יותר ויותר מזמנם במרחב הקיברנטי, משפיעים ומושפעים דרכו, בלי שיימצא מנגנון שיכוון את סדרי התנועה והלכי הרוח בו. כך למשל חשופים ילדינו מול המסכים לתכנים בלתי רצויים:

עלבונות, שיימינג, חרמות, רכילויות, קללות, גסויות, פייק ניוז, הטרדות מיניות ועוד, וזאת מבלי שהם עצמם, וגם לא הוריהם האמונים על שלומם, יהיו מודעים לסיכונים שמייצרות התנהגויות פסולות אלו. תופעה מדאיגה זו נפוצה בקרב בני גילים שונים, ובהם גם ילדים שאינם מודעים להשלכות הפליליות או הנזיקיות שיש לה, דוגמת לשון הרע או חדירה לפרטיות.

גם ביתר מדינות העולם מתקשות מערכות המשפט להתמודד עם התופעה הזו. כיום מרב הטיפול וההתמודדות עם התנהגויות פוגעניות אלה נעשה בידי מסגרות חינוכיות וטיפוליות, אולם אין די בכך, ויש להרחיב את סמכויותיהן לשם יצירת כללים נורמטיביים ברורים באשר לאופי ההתנהגויות והטיפול בהן במרחב הקיברנטי. כמו כן, יש ליצור מנגנונים לעידוד דיווחים ומתן מענה עליהם במקרים של בריונות מקוונת; להשקיע בתקציבים למסעות פרסום לפיתוח מודעות בקרב צעירים ובני נוער ולמתן כלים להורים ולמורים להתמודד עם התופעה; לעודד הפעלה בשוק הפרטי של כלים אזרחיים לניטור והגנה על ילדים באמצעות זיהוי פעילות פוגענית ודיווח להורים; וזאת לצד הנעת ההורים להפעיל כלים אלה.

אלא שגם אם יתבצעו כל הפעולות האלה, יש בכך מענה חלקי בלבד. פתרון כולל יותר יימצא בעיצוב כללי המשחק במרחב המקוון, כך שיקבעו מהי ההתנהגות המותרת ומהי הפסולה ויטילו אחריות על החורגים מכללי המשחק. חלק מהאחריות על קביעת כללי המשחק הראויים במרחב המקוון צריכה להיות על ספקיות התוכן, ספקיות התשתית ומנהלי האתרים עצמם. הם אלה שיצרו את מגרש המשחקים המקוון ומעודדים צעירים להשתתף בו, ולכן הם אלה אשר אמורים לפקח על שמירת כללי המשחק במגרש זה.

דווקא משום שעולמות התוכן המקוונים אינם מאפשרים פיקוח צמוד של המבוגר האחראי, הרי שהאחריות להשגחה על הנעשה בהם צריכה להיות מוטלת גם על הספקים. גם מבחינה טכנית מצויים ברשותם הכלים לביצוע משימה חשובה זו.

אף שחובה זו אינה מוחלטת, והיא כמובן תלויה ביכולות הטכנולוגיות של הספקים, יש להטיל עליהם את משימת המבוגר האחראי שיפקח על התעבורה ברשתות, יזהה תופעות של בריונות ואלימות מקוונת ויפעל למניעתן. 

הכותבת היא מומחית במשפט פלילי ובעלת מומחיות ייחודית בעבירות מין, עבירות נוער וסייבר