לאחרונה פרסם פרופ’ ארנון סופר בעיתון “הארץ” נתונים דמוגרפיים המלמדים שכיום, בין הירדן לים, יש שוויון בין מספר היהודים ומספר הערבים. לטענתו, נמצאים בארץ ישראל (כולל יהודה ושומרון ועזה) כ־7,454,000 יהודים ו־7,503,000 ערבים, מתוכם כ־5,500,000 ערבים ביהודה ושומרון ועזה.

לחצו כאן וקבלו את עיתון מעריב לחודש מתנה למצטרפים חדשים>>>

אלא שמספר הערבים ביהודה ושומרון ובעזה אינו עולה על 3.4 מיליון – כ־1.8 ברצועה ופחות מ־1.5 מיליון ביהודה ושומרון ובירושלים. מספרים אלה כנראה כוללים תושבים שנפטרו ועדיין קיימים בפנקסי הבוחרים ותושבים שעזבו את הרשות. מהיכן ההבדלים הגדולים? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל מצטטת מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית (הלמס״פ) וזו מכזבת בנתונים.

על פי דוח הבנק העולמי משנת 2006 נמצא פער של 32% בין מספר הנרשמים לכיתה א׳ ביהודה ושומרון ובעזה לנתוני הילודה שפרסמה הרשות לאותו שנתון. מעבר לרישומי הכזב, הלמס״פ מתעלמת מתמותה טבעית, וכך נמצאים במפקד האוכלוסין הפלסטיני משנת 2007 ילידי שנת 1845 (בגיל לא הגיוני – 162). הרשות גם הצהירה על הגירה חיובית – כ־50 אלף איש בשנה - נתון מופרך שגרר ביקורת מגורמים מקצועיים בינלאומיים. היא נאלצה לעדכן את הערכתה לאפס.

כמו כן, על פי דיווחי משרד המשפטים, בין 1994־2002 התאזרחו בישראל כ־130־140 אלף פלסטינים. הרשות סופרת אותם אצלה ומוסיפה עליהם קצת יותר מ־350 אלף תושבי מזרח ירושלים. הלמ״ס סופרת אותם כתושבי ישראל, וכך הם נספרים פעמיים.

אז כמה תושבים באמת יש ביהודה ושומרון ועזה? בראיון לטלוויזיה מצרית ב־2021, פאתחי חאמד, בכיר חמאס, אמר שבעזה יש 1.8 מיליון תושבים. בבחירות המוניציפליות הפלסטיניות ב־2012 ביהודה ושומרון, היו רשומים כ־505 אלף בעלי זכות בחירה. נכפיל בילודה הערבית (כשלושה ילדים למשפחה) ונגיע ליותר ממיליון תושבים ביהודה ושומרון (בלי מזרח ירושלים). גם מספרים אלה כנראה כוללים תושבים שנפטרו ולא נמחקו מפנקסי הבוחרים וכאלה שעזבו את הרשות.

באמצעות נתוני פאניקה דמוגרפיים, יש מי שמנסים לכוון את מקבלי ההחלטות למהלכים מרחיקי לכת. אין מדובר בוויכוח מדעי אלא במהלך תעמולתי המנסה להטמיע בתודעתנו שקיימת סכנה דמוגרפית, ושעתידה היהודי של מדינת ישראל מוטל בספק.

עלינו להבין שמדובר בניסיון להשפיע על הציבור ונבחריו באמצעות תעמולה שקרית ולאלץ את ישראל למהלכים מדיניים כפויים. בהתחשב בהגירה השלילית הפלסטינית, בעיקר צעירים, כוח הפריון של הפלסטינים יורד. זה מתבטא בירידת ילודה ערבית מתמדת ביהודה ושומרון. מאידך, הילודה היהודית בעלייה. בהתאם, האוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון קטנה ומזדקנת, ולכן צפויה שם עלייה בשיעור התמותה. כל זמן שישראל תראה בילודה את העתיד לרווחתה, לביטחונה ולקיומה – ממד הזמן ישחק לטובתה. 

הכותב הוא בעל תואר ראשון בהיסטוריה ותואר שני בלימודי צבא וביטחון. חבר מחלקת המחקר של "הביטחוניסטים"