לא, אנחנו לא מדברים על נטייה פוליטית כשאנחנו אומרים שמבט בנטייה שמאלה מקטין הערכה של כמות וגודל.

אם תביטו על מגדל משה אביב ברמת גן, כרגע המגדל הגבוה בישראל, הוא ייראה לכם קטן יותר מגובהו האמיתי, שהוא 235 מטרים. למה? התשובה טמונה במוח שלנו.

נ
תחיל בזה שלא ברורה לנו הסיבה למחקר הזה ומאיפה הוא נובע, אבל המחקר של אוניברסיטת ארסמוס ברוטרדאם החליט שזו שאלה שחשוב לבדוק. 

החוקרים הזמינו 91 בני אדם למחקר הערכות כמויות וגודל. את כולם העמידו על לוח המשחק של Wii וביקשו מהם לתת הערכות למה שהם רואים. חלק מהתמונות היו של מגדלי מגורים, חלק היו הערכות לכמות אנשים בתמונה ועוד.

ללא ידיעת הנחקרים, אצל חלקם הטו את לוח ה-Wii קצת שמאלה ולשאר לא. המחקר הראה שאלו שנטו שמאלה נתנו הערכות נמוכות וקטנות יותר מאלו שעמדו ישר. אנחנו עדיין לא יודעים מה לעשות עם המידע הזה.


נו, מה הגובה? צילום: SXC