נתונים מדאיגים: המחקר העדכני והגדול ביותר לגבי השפעת קרינה סלולרית על התפתחות גידולים סרטניים, גילה שחולדות שנחשפו לקרינה זו פיתחו גידולים סרטניים לעומת חולדות שלא נחשפו לקרינה. על פי הממצאים, שפורסמו על ידי חוקרים במכון הלאומי לבריאות סביבתי בארצות הברית בתכנית לבדיקת רעילות, חולדות שקיבלו קרינה דומה לזו שיש בטלפונים סלולריים פיתחו גידולים סרטניים במוח, בתאי עצב אחרים וכן גידולים מסוגים שונים בלב. במחקר קיבלו חולדת רמה גבוהה של קרינה כל יום במשך שנתיים ומצבן הבריאותי הושווה לחולדות שלא נחשפו לקרינה.כאמור, רבות מהחולדות פיתחו גידולי מוח וגידולים אחרים בתאי עצב ובלב. החולדות נחשפו לקרינה במשך שנתיים לעומת קבוצת בקרה שלא נחשפה לקרינה כלל. בין מאות החולדות שנבדקו 2-3% מהחולדות ממין זכר שנחשפו לקרינה פיתחו גידולים סרטניים במערכת העצבים ובמוח כאשר אף אחת מהחולדות בקבוצת הבקרה לא פיתחה גידולים כאלה. אחוז החולדות הנקבות שנמצאו אצלן גידולים היה נמוך יותר מאלה הזכרים ועמד על אחוז בלבד, אם כי ייתכן שההבדל בין זכרים לנקבות הוא מקרי.בנוסף 2-7% מהחולדות הזכרים פיתחו גידולים בלב ו-2% מהחולדות הנקבות, בעוד בקבוצת הבקרה אף חולדה לא פיתחה גידולים בלב. החוקרים סייגו את הממצאים כראשוניים: "יש עדיין לערוך הרבה עבודה מחקרית על מנת להגיע למסקנות חד משמעיות" נאמר, "זיהינו שהופיעו גידולים סרטניים ואחרים בעיקר בקרב חולדות זכרים שנחשפו לקרינה לעומת אלה שלא נחשפו אבל",  אמר אחד החוקרים, ג'ון בוצ'ר, "יש לבצע מחקרים נוספים כדי להבין את משמעות הממצאים שלנו, בעיקר לנוכח ההתפתחות המואצת בשוק הטלפונים הסלולריים והשינויים התכופים בטכנולוגיה שלהם", אמר בוצ'ר, שהעיד על עצמו שלמרות ממצאי המחקר הוא ממשיך להשתמש בטלפון הסלולרי שלו.מדובר במחקר הגדול ביותר שנעשה אי פעם על מכרסמים ביחס להשפעת הקרינה של טלפונים סלולריים. המחקר בא להבהיר כל סיכון פוטנציאלי מהחשיפה לקרינת טלפונים סלולריים. מחקר זה ומחקרים דומים מתוכננים לחקות את החשיפה האנושית לקרינה זו והוא מבוסס על תדרים ומודלים בהם נעשה שימוש בטלפונים סלולריים בארצות הברית היום.