נתונים שמפרסמת היום (שלישי) האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות, לרגל פתיחת חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן המעי הגס, מגלים שבשנת 2015, לה מעודכנים הנתונים אובחנו 3,016 מתושבי ישראל עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת, 1,503 גברים ו-1,513 נשים. מרבית המאובחנים הם יהודים, כשמבין הגברים: 1,266 (84%) יהודים, 153 (10%) ערבים והיתר (נוצרים שאינם ערבים או חסרי דת) 84 (6%). מבין הנשים: 1,297 (86%) יהודיות, 143 (9%) ערביות והיתר - 73 (5%).2,228 (74%) מחולים אלה אובחנו עם סרטן המעי הגס והשאר, עם סרטן החלחולת. בשנת 2015 היה סרטן המעי הגס והחלחולת הסרטן החודרני השני בשכיחותו בקרב גברים יהודים (12.3% מכלל האבחנות החדשות של סרטן באותה שנה) אחרי סרטן הערמונית; השני בשכיחותו בנשים יהודיות (10.6%) אחרי סרטן השד; השני בשכיחותו בגברים ערבים (12.9%) אחרי סרטן הריאה; והשני בשכיחותו בנשים ערביות (10.4%) אחרי סרטן השד.שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל (ל-100,000) של סרטן המעי הגס והחלחולת בשנת 2015 היו 28.2 ו-24.0 בגברים ובנשים יהודים, בהתאמה. בקרב ערבים היו השיעורים 26.3 בגברים ו-21.6 בנשים, ואילו בקרב היתר (כאמור, נוצרים שאינם ערבים או חסרי דת) היו השיעורים המקבילים, 42.6 ו-22.8.


יצויין שסרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת הוא מחלה שאופיינית לגיל המבוגר. הן ביהודים והן בערבים, בשני המינים, שיעורי ההיארעות עולים מאוד החל מגיל 60, והם הגבוהים ביותר בקבוצת הגיל 75+ (תרשים 1). בשנת 2015 הגיל החציוני בעת האבחנה (הגיל שמחצית החולים אובחנו לפניו ומחציתם לאחריו) היה 70 בגברים יהודים; 72 בנשים יהודיות; 64 בגברים ערבים; 64 בנשים ערביות; 65 בגברים נותרים; ו-69 בנשים הנותרות (כאמור, נוצרים שאינם ערבים או חסרי דת).נתונים על סרטן המעי הגס. ללא קרדיטסרטן המעי הגס. ללא קרדיטביהודים נבדקה התפלגות התחלואה גם לפי מקום הלידה. בילידי אירופה-אמריקה ובילידי אפריקה נצפו שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר בשנת 2015: השיעור המתוקנן לגיל ל-100,000 בגברים ובנשים ילידי אירופה-אמריקה היה 36.6 ו-28.4, בהתאמה, ובקרב ילידי אפריקה, 27.5 בגברים ו-27.8 בנשים. בקרב ילידי אסיה וישראל היו השיעורים המתוקננים לגיל נמוכים יותר ודומים למדי: בילידי אסיה היו השיעורים 21.9 בגברים ו-16.2 בנשים, ובילידי ישראל, 21.7 ו-20.0, בהתאמה.השוואה בינלאומית


ואיפה ישראל ביחס לעולם? על פי נתוני ה-Globocan לשנת 2012 של הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) לגבי 20 המדינות עם השיעורים הגבוהים בעולם, גברים בישראל נמצאים במקום ה-14 מתוך 20 מבחינת שיעור ההיארעות ובמקום ה-19 מתוך 20 מבחינת שיעור התמותה מהמחלה. נשים בישראל נמצאות במקום ה-8 מתוך 20 מבחינת שיעור ההיארעות ובמקום ה-10 מתוך 20 מבחינת שיעור התמותה מהמחלה. יש לציין שחלק מנתונים אלה הם נתונים מנובאים, לא נמדדים.על פי נתוני ה-OECD, שיעור התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת בשנת 2015 היה נמוך מהשיעור המקביל בשנת 2005 או דומה לו כמעט בכל המדינות, גם בישראל. על פי נתונים אלה שיעור התמותה בישראל נמוך מהממוצע במדינות ה-OECD.חשיבות הבדיקה

נתון משמעותי שעולה מהנתונים העדכניים ואותו חשוב לציין, זה שב-25 השנים האחרונות עלה שיעור המאובחנים בשלב מוקדם מ-17% ל-31%. זאת, ככל הנראה כפועל יוצא לעליית שיעור ההשתתפות בתכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת, כמו גם עליית המודעות למחלה. על פי התכנית הלאומית למדדי איכות בקהילה, כ-60% מאוכלוסיית היעד לבדיקות הסינון נבדקו בשנת 2015, אם כי ההתוויה לבדיקה איננה ידועה.יש להדגיש כי סל הבריאות הממלכתי כולל ביצוע בדיקת דם סמוי בצואה ללא תשלום, כחלק מהתוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת שיזמה האגודה למלחמה בסרטן, יחד עם משרד הבריאות, לנשים ולגברים בגיל 50 עד 74, אחת לשנה וכן לנשים ולגברים בגילאי 40 עד 49 אחת לשנה, שלהם קרוב משפחה מדרגה ראשונה שחלה בסרטן המעי הגס. מי שהתגלה אצלו דם סמוי בצואה, יופנה במסגרת סל הבריאות לביצוע בדיקת קולונוסקופיה ללא תשלום. בדיקה זו מיועדת גם לאנשים מגיל 40 שיש להם קרוב משפחה מדרגת ראשונה שאובחן כחולה בסרטן המעי הגס, להם מומלץ לבצע אותה מדי חמש שנים, או על פי המלצות הרופא. בקופות החולים מוצעת הבדיקה במסגרת הביטוחים המשלימים בהשתתפות עצמית מעבר לזכאות בסל הבסיסי."האמצעים היעילים ביותר היום נגד סרטן המעי הגס הינם הגילוי מוקדם והמניעה", אומרת מירי זיו, מנכ"לית האגודה למלחמה בסרטן. "ממצא שפיר שמתגלה בבדיקה ניתן להסרה עוד לפני שהפך לסרטני, ומאפשר מניעת התפתחות של סרטן, ולכן חשוב ללכת להיבדק. זוהי בדיקה שבכוחה להציל חיים".