מחקר שבוצע בשירותי בריאות מאוחדת, שם מדי שנה מתחסנים כ־200 אלף אנשים נגד שפעת, גילה כי התחלואה בקרב אנשים שקיבלו חיסון שבו היה תרכיב נגד שלושה זני שפעת הייתה גבוהה יותר לעומת זו שהתגלתה בקרב חולים שזכו לחיסון עם תרכיב נגד ארבעה זני שפעת.מטרת המחקר הייתה לבחון אם קיים הבדל בין החיסון הטריוולנטי (תרכיב נגד שלושה זני שפעת) והקוודריוולנטי (ארבעה זני שפעת) ביחס למשתנים הקשורים לתחלואה. התוצאות גילו כאמור שבהחלט נראה הבדל. על פי הממצאים, שיעורי האשפוז, המיון ומחלות דמוי שפעת היו גבוהים יותר באופן מובהק בקרב אלה שחוסנו בחיסון טריוולנטי לעומת קוודריוולנטי. כך למשל, שיעור האשפוז היה גבוה באופן מובהק בקרב מקבלי החיסון הטריוולנטי לעומת הקוודריוולנטי (6.7% מול 5.1%), וכך גם לגבי ההגעה למיון (11% לעומת 7% בהתאמה) ובהופעת מחלות דמוי שפעת (26.3% מול 19.6%). בסך הכל, אלו שזכו לקבל את החיסון הקוודריוולנטי התאשפזו בשיעור של 12% פחות מקבוצת המחוסנים השנייה.