קבוצת אל על ואיסתא הודיעו היום (ראשון) כי הן מתקדמות להשלמת המיזם המשותף להקמת חברת תיירות שתעסוק בפיתוח שיווק ומכירה של מוצרים נלווים בתחום התיירות, כאשר כל צד יתרום מיכולותיו לטובת המיזם המשותף. 

אייפל זה לחלשים: אלו האטרקציות בלי התורים שחייבים לבקר בהן
במחירים משתלמים: אוניית הקרוזים הגדולה בישראל אי פעם יוצאת לדרך

ככל שהצדדים יגיעו לכדי הסכמות, ובכפוף לאישורים הרלוונטיים, תחזיק אל על ב-40% מחברת התיירות, איסתא תחזיק גם היא נתח דומה בשיעור של 40% ומר קני רוזנברג (או חברה מטעמו) יחזיק ב- 20%. על פי מזכר ההבנות, תוך 60 ימים ממועד חתימה על ההסכם המחייב, תרכוש איסתא מניות של אל על, בשיעור של 4.9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, במסגרת הקצאה פרטית במחיר של 4.2 ש"ח למניה, בהתאם לתנאים שיוסכמו בהסכם המחייב.

בתוך כך מציינים באל על כי המהלך מבוצע כחלק מהתכנית האסטרטגית שהציגה החברה בתחילת חודש מרץ, שם הציבה כיעד הגדלת הכנסות ממכירת מוצרים נלווים וכניסה לעולם התיירות, זאת בהתבסס על חדשנות ושימוש חכם בנתונים ובדאטה. כמו כן, נמסר מאל על כי השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים נוספים.