שרת המשפטים איילת שקד (הבית היהודי), והשר לביטחון הפנים גלעד ארדן (הליכוד) יגישו ביום ראשון לוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק, הקובעת כי החובה לתעד חקירות חשודים כאמצעים חזותיים או קוליים לא תחול על חקירות של חשודים בעבירות ביטחוניות, כנימוק: ״תיעוד זה עשוי לסייע לאותם ארגוני טרור להפיק לקחים באופן מיידי מהמתרחש בחקירה״.

הצעת החוק החדשה שהוכנה במשרד המשפטים מתייחסת לחובה לצלם או להקליט חקירת חשוד בעבירות שעונשן עשר שנות מאסר ומעלה, והיא קיימת החל מינואר 2010. מכיוון שבחוק הקיים יש הוראת שעה המאפשרת שלא לתעד את החקירה, מוצע כעת להפוך את ההוראה לדבר חוק קבוע. בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב ביחס לטעמים להצדקת ההחרגה הקבועה של עבירות הביטחון מרשימת העבירות המחייבות תיעוד קולי או חזותי: ״בנסיבות המיוחדות של חקירה ביטחונית, שבה ההתמודדות היא מול ארגוני טרור מאורגנים, תיעוד כאמור עשוי לפגוע באופן ממשי באיכות החקירה וביכולת חקירת עבירות ביטחוניות - ובכך לפגוע באופן ממשי ביכולת הסיכול של איומי טרור, פענוח עבירות וגילוי מבצעיהן".

נימוק נוסף נוגע לגיוס סייענים לשירות הביטחון. בדברי ההסבר נכתב בהקשר זהכי ״תיעוד חקירות בעבירות ביטחון עשוי להרתיע נחקרים מפני מסירת מידע, בשל החשש כי שיתוף הפעולה עם הרשות החוקרת יתגלה לחבריהם ולארגון הטרור באופן גלוי וברור באמצעות התיעוד החזותי או הקולי, שיועבר כחומר חקירה״.

גלעד ארדן. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90