הסוף למחלות המסתוריות ברכבת ישראל? בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הורה היום (חמישי) להנהלה ולוועד העובדים להיכנס למשא ומתן שיימשך חודשיים. בתקופה זאת ייאסר על העובדים לשבות ולשבש את העבודה. שלושת הדיינים קבעו כי בתקופת המו"מ, "ינהלו הצדדים הידברות אמיתית, תוך מתן מידע הדדי נדרש, לרבות משא ומתן אינטנסיבי, תכוף, ענייני, בתום לב ובמטרה לקדם את יישוב חילוקי הדעות ביניהם בכל הנוגע לסכסוכים הפתוחים".


במהלך תקופת המשא ומתן ישמרו כלל עובדי הרכבת על שקט תעשייתי מלא בחברת רכבת ישראל, ולא יקיימו מהלכים ארגוניים שיש בהם כדי להפריע לסדר העבודה התקין או כל שיבוש למהלך העבודה. לאחר תקופת המשא ומתן, היה ותתעורר בעיה כלשהי בעטיה יסברו העובדים כי קמה להם זכות לנקוט בצעדים ארגוניים כלשהם, יודיעו על כך למבקשת ולבית הדין, 48 שעות טרם נקיטת צעד כלשהו בנדון. כמו כן, בהמשך להחלטת בית הדין. הקטרים החשמליים שעוכבו על ידי ועד העובדים במשך חודשים בחיפה, מגיעים היום למתחם התחזוקה בלוד.

מנגד, במהלך תקופת המשא ומתן, חברת הרכבת לא תיצור התקשרות חדשה עם חברת סטדלר וחברת אקרשטיין וכן לא תבצע ניודים נוספים ולא תקנוס את העובדים הרלוונטיים בנוגע לניודים שבנדון. 
 
מהלכי המשא ומתן יהיו בפיקוחו של בית הדין לפניו קבוע המשך דיון בהליך בקשת הצד בסכסוך הקיבוצי. במסגרת תקופת המשא ומתן, יגישו הצדדים לבית הדין, דיווח בכתב על מהלכי המשא ומתן ביניהם והתקדמותם. 

מהנהלת הרכבת נמסר כי "אנו שמחים על החלטת בית הדין שקיבלה את עמדת הנהלת הרכבת, אשר בראש מעייניה השמירה על השירות שניתן לציבור. הנהלת הרכבת קוראת לוועד העובדים לשבת לשולחן המו"מ על מנת לשלב ידיים לטובת עמידה באתגרים המשמעותיים הניצבים בפני החברה".
 
מוועד עובדי הרכבת נמסר בתגובה להחלטת בית הדין, כי "לאורך כל הדרך דרש ועד עובדי הרכבת כי ינוהל עמו מו״מ אמיתי ואינטנסיבי. בית הדין קבע כי עד ליום 1.6.19 על הנהלת הרכבת לשבת עם נציגות העובדים למו״מ אינטנסיבי, תכוף וענייני בקשר לנושאים שבסכסוכי העבודה שהוכרזו  ודחה את בקשת הרכבת לבטלם".
 
בית הדין הורה כי במהלך תקופת המו״מ אסור להנהלת הרכבת לנייד עובדים, לקנוס אותם ואסר עליה להתקשר עם חברות חיצוניות לביצוע מיקור חוץ.
בנוסף הוחלט, כי במשך תקופת המו״מ לא יינקטו צעדים ארגוניים על מנת למצות את ההידברות. ועד עובדי הרכבת מצפה, כי ההנהלה תקיים את החלטת בית הדין ותפסיק את מסע ההכפשות והשקרים שהיא מנהלת כנגד עובדיה בחודשים האחרונים".
 
כזכור, בחודשים האחרונים יש סכסוך מתמשך בין הנהלת הרכבת לוועד העובדים, על רקע שינויים בתנאי העבודה של נהגי הקטרים. בין היתר שובשה פעילות הרכבת בעקבות התחלות של חלק מהנהגים. לשיא הגיעה המשבר כאשר בשבוע שעבר הופסקה פעילות הרכבת באופן פתאומי לאחר שפקדים הודיעו על מחלה ולא היה מי שיחליף אותם. 

המשבר ברכבת הגיע גם לדיוני הרכבת הקואליציה, כאשר שר התחבורה ישראל כ"ץ, ואחריו גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיעו כי יבקשו לצרף להסכמים הקואליציוניים סעיף בוררות חובה כדי למנוע שביתות בשירותים חיוניים במשק.