הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) פרסמה היום (שלישי) את ממצאי המחקר הבין-לאומי פיזה (PISA) שנערך בישראל בשנת 2022, ובדק את רמת האוריינות של כ-625 אלף תלמידים בני 15 ב-81 מדינות וישויות כלכליות בעולם. 

ברקע הביקורת: אלו המוסדות להשכלה גבוהה שפתחו את שנת הלימודים

מהנתונים עולה בין היתר כי ישנה יציבות בהישגי ישראל, לצד ירידות חדות במדינות ה-OECD - דבר שהוביל לעלייה בדירוג הכולל של ישראל. בנוסף, נרשמה ירידה בהישגי הבנות בחינוך הממלכתי-דתי, והבנות החרדיות מובילות במתמטיקה ובקריאה. לצד אלו, חל צמצום קל בפערים בין דוברי העברית לבין דוברי הערבית.

תלמידות בית ספר בבני ברק, ארכיון (למצולמות אין קשר לנאמר בכתבה) (צילום: יוסי אלוני, פלאש 90)
תלמידות בית ספר בבני ברק, ארכיון (למצולמות אין קשר לנאמר בכתבה) (צילום: יוסי אלוני, פלאש 90)

כאמור, ישראל השתתפו במחקר 6,251 תלמידים מ-193 בתי-ספר, המהווים מדגם ארצי מייצג. מהנתונים עולה כי נרשמת יציבות בהישגי התלמידים הישראלים בקריאה, במתמטיקה ובמדעים בהשוואה ל-2018, זאת לעומת ירידות חדות בהישגי התלמידים במדינות ה-OECD במתמטיקה ובקריאה.

במדרג המדינות שהשתתפו, ישראל עלתה למקום ה-30 (מהמקום ה-37) ולראשונה, הוצגו הישגים בתחום אשר דומים לממוצע ה-OECD. כמו כן, במתמטיקה ובמדעים נרשם שיפור קל במיקום היחסי של ישראל (למקום ה-37 במדעים וה-38 במתמטיקה), אך הממוצעים נותרו נמוכים מממוצעי ה-OECD.

בנוסף, מבחינת הנתונים עולה כי נרשמה ירידה בממוצעי ההישגים של הבנות בישראל, והתחום הבולט ביותר הוא מתמטיקה - שם רשמה ירידה של 15 נקודות ביחד ל-2018. הירידות הללו בולטות במיוחד בקרב הבנות הלומדות בחינוך הממלכתי-דתי (ירידה של כ-25 נקודות בכל שלושת התחומים), כאשר בחינוך החרדי נרשמו ירידות מתונות.

תלמידים בכיתה, ארכיון (צילום: הדס פרוש, פלאש 90)
תלמידים בכיתה, ארכיון (צילום: הדס פרוש, פלאש 90)

המשמעות היא, שכעת לאור השינויים, הבנות החרדיות מובילות את הישגי הבנות בישראל במתמטיקה ובקריאה. במתמטיקה, הן הציגו הישגיהן דומים לרמת הבנות הלומדות בחינוך הממלכתי, ובקריאה - הישגיהם גבוהים מהן ב-12 נקודות. בנוסף, הן הציגו הישגים גבוהים ב-9 נקודות מאלו של תלמידות החינוך הממלכתי דתי במדעים.

היבט נוסף שעלה מנתוני המחקר הוא צמצום הפערים בין דוברי העברית לדוברי הערבית - שעדיין נותרו גדולים מאוד. מגמה זו נובעת בין היתר מירידה של 12 נקודות בהישגי התלמידים דוברי העברית במתמטיקה, ומעלייה של 11 נקודות (שאינה מובהקת סטטיסטית) בהישגיהם של התלמידים דוברי הערבית במדעים. ואולם, כשני שלישים מהתלמידים דוברי הערבית מתקשים בכל אחד מהתחומים שנבדקו, שיעור גבוה פי שניים ויותר מממוצע המתקשים במדינות ה-OECD.