על רקע המשך מלחמת "חרבות ברזל", ות"ת גיבשה תכנית תמיכה בציבור הסטודנטיאלי במוסדות ההשכלה הגבוהה בתמיכת שר החינוך ויו"ר המל"ג, ובשיתוף מל"ג והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית בהיקף של כחצי מיליארד ש"ח. במרכזה מימון של 100% משכר הלימוד ללומדים במכללות האקדמיות ספיר ותל-חי הפועלים באזורי הלחימה והעימות, תכנית למניעת נשירה למשרתי המילואים ובני/בנות זוגם והגדלת קרן הסיוע עבור ציבור הסטודנטים המשרת במילואים.

לנוכח המצב הבטחוני שהחל עם פרוץ מלחמת "חרבות הברזל", אישרה הוועדה לתכנון ותקצוב את התכנית שגיבש הצוות המקצועי בות"ת, בתמיכתו ובגיבויו של שר החינוך ויו"ר המל"ג ובשיתוף עם מל"ג והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית. התכנית, שהיקפה נאמד בכחצי מיליארד ₪, תביא לצמצום ככל שניתן של נשירה וגרירת תואר של הסטודנטים שגויסו למילואים, ולצד זאת תבטיח את יציבות ואיתנות המוסדות להשכלה גבוהה שנמצאים באזורי הלחימה והעימות.

התכנית שמה במרכז סיוע לסטודנטים הלומדים במוסדות הסמוכים לאזורי הלחימה והעימות הן בצפון והן בדרום, בדגש על המכללה האקדמית ספיר והמכללה האקדמית תל-חי, באמצעות מימון 100% משכר הלימוד לציבור הלומדים באותם מוסדות. המימון יעשה ע"י תמיכה מלאה למוסדות, לצורך הענקת מלגות בגובה שכר לימודי שנתי מלא לכלל הלומדים במוסד בשנת הלימודים הקרובה, תשפ"ד.

בנוסף, ועל מנת להבטיח את יציבות ואיתנות המוסדות הללו, התכנית שאושרה תעמיד רשת ביטחון תקציבית עבורם למשך שלוש שנות הלימודים הקרובות, אשר תבטיח השלמה לתקצוב המוסד כך שיותאם להיקף הלומדים בשנת הלימודים הקודמת תשפ"ג. במידה ותימצא ירידה משמעותית בהיקף הלומדים גם במוסדות נוספים המתוקצבים ע"י ות"ת, ות"ת תבחן את הרחבת רשת הבטחון גם עבור מוסדות אלה.

כמו כן התכנית כוללת תמיכה במוסדות לטובת מתן מענה רחב למניעת נשירה וגרירת התואר לסטודנטים המשרתים במילואים ובני/בנות זוגם עם ילדים (עד גיל 13), לאור היקף גיוס המילואים הרחב מקרב הסטודנטים והסטודנטיות, וזאת על מנת לסייע למוסדות להעמיד מערך הוראה ראוי להשלמות עבור אותו ציבור, והכל מתוך מטרה לצמצם ככל הניתן גרירה ונשירה מהלימודים
כל מוסד יזכה לנתח תקציבי בהתאם להיקף הסטודנטים המשרתים במילואים באותו מוסד אשר יהיה זמין עבור מגוון שימושים, לרבות סיוע נפשי ופסיכולוגי, , השלמות שיעורים, שיעורי עזר, פתיחת מועדי בחינות מיוחדים, הנגשה דיגיטלית לחומרים והרצאות, לימודים במקביל של מגוון קבוצות ועוד.

רכיב משמעותי נוסף בתכנית שבא להמשיך ולסייע לציבור הסטודנטים המשרת במילואים הוא הגדלת קרן הסיוע בשנים תשפ"ד ותשפ"ה למתן 6,000 מלגות נוספות בכל שנה, בגובה 5000 ₪, שיופנו למשרתי המילואים.

שר החינוך ויו"ר המל"ג יואב קיש: ״משרתי המילואים הם חוד החנית של החברה הישראלית ומהווים את חומת המגן האנושית של אזרחי ישראל. מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל" גויסו סטודנטיות וסטודנטים רבים למערך המילואים של צה"ל. כיו"ר המל"ג אמשיך לעשות את כל המאמצים כדי שהסטודנטים שמשרתים במילואים לא ייפגעו בעקבות שירותם ולהיפך - שיתוגמלו בהתאם. מודה לחבריי בוועדה לתכנון ולתקצוב ובהתאחדות הסטודנטים על שיתוף הפעולה הפורה ועל הבשורה המשמעותית שתיטיב עם הסטודנטים במילואים ובנות זוגם היקרים שלנו שנמצאים בחזית״.

יו"ר הות"ת, פרופ' יוסי מקורי: ״התוכנית שאושרה, שגובשה על ידי אגף התקצוב בות"ת בראשותו של הסמנכ"ל יניב כהן שבתאי, מבטיחה את יציבותה ועתידה של ההשכלה הגבוהה בישראל, ומהווה הבעת אמון בחשיבות האקדמיה דווקא בזמנים אלה. אני גאה במיוחד על היקף התמיכה שאושרה לסטודנטים המשרתים במילואים, המבטיחים בגופם הלכה למעשה את עתיד האקדמיה בישראל. מי ייתן וכולם יחזרו הביתה בשלום בקרוב ויפקדו את ספסלי הלימודים במוסדות להשכלה הגבוהה, ובכלל זה גם המוסדות הסמוכים לאזורי הלחימה״.

יו״ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, אלחנן פלהיימר: ״במציאות המורכבת שפוקדת כל בית בישראל בימים אלו אנו מביאים בשורה חשובה שתחזק את הוודאות של הציבור הסטודנטיאלי בפרט ומערכת ההשכלה הגבוהה בכלל.. התכנית שאושרה ותוקצבה בות״ת היא בראש ובראשונה ביטוי במעשים ולא רק במילים להוקרה שלנו את הציבור הסטודנטיאלי, זה שנאבק מול האויב בחזית וזה שמסייע לחיזוק העורף. עמלנו ביחד עם השותפים שלנו, שר החינוך ומשרדו, ומל״ג-ות״ת כדי לגבש תכנית שתעניק וודאות, תמנע נשירה ותגדיל את הסיוע הכלכלי. התכנית ששמה דגש על הבטחת האיתנות והיציבות הכלכלית של הסטודנטים והמוסדות הסמוכים לקווי העימות היא מסר חשוב של תקווה ועונה על צרכים רבים שעלו מהשטח. התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית תמשיך לעשות כל שביכולתה על מנת לדאוג למענים לצורכי השעה של הסטודנטים והסטודנטיות״.