בשנת 2022 היו בישראל 57,233 אנשים מוכרים על הרצף האוטיסטי. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) לרגל יום המודעות העולמי לאוטיזם, שחל ביום שלישי (2 באפריל). שיעור השכיחות של אנשים על הרצף האוטיסטי בכלל האוכלוסייה היה 5.9 לכל אלף נפשות, 1 מתוך כל 167 אנשים, שהוכרו על ידי רשויות המדינה עם מוגבלות על הרצף האוטיסטי.

לכבוד חודש המודעות הבינלאומי לאוטיזם: ליזי בת ה-19 מלוד הפכה למנכ"לית ליום אחד

בין האנשים עם אבחנה "מוכר על הרצף האוטיסטי" בשנת 2022 – 77% היו גברים וכ-13% נשים. כ-81% היו מתחת לגיל 18. עוד עולה מהפילוח, כי 92% היו יהודים ואחרים וכ-8% ערבים. בקרב יהודים ואחרים, מוצא האב של 42% היה מאירופה-אמריקה, של 26% מאפריקה-אסיה ו-32% מישראל.

ל-37% מכלל האנשים על הרצף האוטיסטי הייתה מוגבלות נוספת ול-9% שתי מוגבלויות נוספות או יותר. שיעור השכיחות של אנשים על הרצף האוטיסטי לכל אלף נפשות נמצא בעלייה – משיעור של 4.5 בקרב ילידי 2000 ל-22.2 בקרב ילידי 2018. בקרב גברים יהודים ואחרים – משיעור של 10 בקרב ילידי 2000 ל-38% ב-2018. בקרב נשים יהודיות ואחרות – משיעור של 3% בקרב ילידות 2000 ל-13% בקרב ילידות 2018.

בקרב גברים ערבים הגידול לאלף תושבים היה משיעור של 1% בקרב ילידי 2000 ל-17% בקרב ילידי 2018. בקרב נשים ערביות – משיעור של כמעט אפס בקרב ילידות 2000 לחמש בקרב ילידות 2018. בלמ"ס ציינו עוד, כי בשנת הלימודים 2022-2021, למעלה מ-80% מילדי הגן עם אוטיזם בחינוך הקדם יסודי למדו במסגרות מיוחדות, לעומת 63.6% מהתלמידים בחינוך היסודי ו-66.6% בחינוך העל יסודי.

בלמ"ס ציינו, כי חל גידול חד בעשור האחרון בשיעור התלמידים עם אוטיזם בחינוך העל יסודי שלמדו בכיתות רגילות וקיבלו שירותי שילוב – מ-19.7% ל-33.4% ובחינוך הקדם יסודי – מ-11.9% ל-16.7% בהתאמה. בחינוך היסודי, יותר משליש מהתלמידים עם אוטיזם למדו בכיתות רגילות וקיבלו שירותי שילוב.

עוד עולה מהנתונים, כי בחינוך היסודי העברי ובחינוך היסודי הערבי, יותר מ-60% מהתלמידים עם אוטיזם למדו במסגרות מיוחדות. בחינוך הערבי – 50.5% מהתלמידים למדו בבתי ספר מיוחדים, לעומת 24.5% בחינוך היהודי. בחינוך העל יסודי הערבי, 62.7% מהתלמידים עם אוטיזם למדו בבתי ספר מיוחדים, לעומת 29.4% בחינוך העל יסודי העברי.

בין ההסברים הרבים לעלייה במספר האנשים על הרצף האוטיסטי, ניתן למנות את גיל האם והאב בזמן הלידה, שעלה בהתמדה בעולם המפותח. שיעור המוכרים על הרצף האוטיסטי בקרב ילידי 2018-2013 (בני 9-4 בשנת 2022) גבוה יותר מהשיעור בקרב ילידי 2012-2000 (בני 22-10 בשנת 2022) הן בפילוח לפי גיל האבות והן בפילוח לפי גיל האימהות. בנוסף על כך, השיעורים עולים באופן עקיב ככל שגיל ההורה (אבות ואימהות) בזמן הלידה עולה, מגיל 23.

הורים וילדים משחקים בסלון, אילוסטרציה (צילום: אינגאימג')
הורים וילדים משחקים בסלון, אילוסטרציה (צילום: אינגאימג')

שיעור הילדים על הרצף האוטיסטי לאבות שטרם מלאו להם 23 היה גבוה יותר מהשיעור הילדים לאימהות שטרם מלאו להן ,23 הן בקרב ילידי 2018-2013 והן בקרב ילידי .2012-2000 בקרב ילידי 2018-2013 השיעור לאבות היה 34 ל-1,000נפש לעומת שיעור של 20 ל-1,000 נפש לאימהות, ובקרב ילידי 2012-2000 – 15% לעומת 8%, בהתאמה.