ועד מורי "תוכנית שלבים" (שירותי חינוך לילדים חולים בביתם) וארגון "כוח לעובדים" המאגד את המורים בתוכנית, עתרו בימים האחרונים באמצעות עו"ד דידי לופו לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בדרישה לחייב את חברת "קדימה מדע" לשלם למורי הקבלן המועסקים אצלה, תשלום על שעות נוספות וביטול האיסור על הגבלת היקף שעות העבודה השבועיות של המורים.בישראל ישנם למעלה מ-2,000 ילדים הזכאים לחינוך ביתי על פי חוק חינוך חינם לילדים חולים, הקובע כי ילד השוהה בביתו או מאושפז במשך יותר מ־21 יום מפאת מחלה, זכאי לתוכנית חינוך המותאמת לצרכיו. תלמידים אלה לומדים בתוכנית "שלבים", המופעלת עבור משרד החינוך על ידי הזכיין "קדימה מדע" שזכה במכרז להפעלתה ביוני 2014.קדימה מדע מעסיקה כ-600 עובדי חינוך, בהם כ-450 מורים, סייעות וקלינאי תקשורת. על פי העתירה, לפני כשנתיים ביצעה החברה שינוי חד צדדי בחוזה ההעסקה של המורים והגבילה את היקף העסקתם מעל 42 שעות אקדמיות (הנמשכות 45 דקות) במקום 56 שעות כפי שהיה קודם לכן. הפגיעה במורים ובתלמידים הוצדקה בטענה כי תשלום על חריגה מ-42 שעות אקדמיות מחייב בחוק תשלום נוסף, ותשלום כזה לא הוסדר במכרז.בבדיקה שנערכה בענף החינוך בכוח לעובדים עולה כי בפועל מלמדים המורים מעל 42 שעות אקדמיות ולא מקבלים על כך גמול של שעות נוספות. לכן, בעתירה מבקשים העותרים מבית הדין לשלם גמול שעות נוספות רטרואקטיבית לכל מי שעובד 42 שעות אקדמיות ומעלה, וכן שיורה על ביטול ההגבלה על היקף ההעסקה.הפגנת מורי תוכנית שלבים, ארכיון. צילום: כוח לעובדיםהפגנת מורי תוכנית שלבים, ארכיון. צילום: כוח לעובדיםאילנה יוחננוב מורה בשלבים כבר 17 שנה וחברת ועד, אומרת כי "אין גבול לציניות של 'קדימה מדע', לא די בכך שהחברה מתמידה בסירובה להתקדם במו"מ, מעסיקה מורים בהיקף שעות מזערי ובה בעת מגייסת עוד ועוד מורים בכדי להחליש את הסגל הקיים, החברה לא חוסכת במאמצים כדי לגזור קופון על ראשם של המורות והמורים". יוחננוב מוסיפה כי "תקציב המכרז הוכפל מאז זכתה במכרז כך שתקציב לא חסר. לאן בדיוק הולך הכסף אם לא למורים ולתלמידים?".בוועד מורי שלבים מציינים כי "התנהלות קדימה מדע היא בבחינת לעג לרש. אנחנו נאבקים כאן על עוד תוספת שעה החיונית לנערה או נער שלצד המאבק במחלה, מתמודדים עם בחינת הבגרות ועל העסקה סבירה למורים. לצד המסלול המשפטי, אנו פונים לשר/ת החינוך הבא/ה בקריאה להתערבות ישירה בהתנהלותה הפוגענית של קדימה מדע בתלמידים ובמורים".מקדימה מדע נמסרכי "צר לנו שארגון 'כוח לעובדים' בחר לפנות להליך משפטי במקום להמשיך בהידברות בין הצדדים. אנו מאמינים שניתן לפתור את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט לטובת התוכנית ועובדיה. קיבלנו את הבקשה ונגיש את התייחסותנו לבית הדין. עם זאת חשוב לציין, כי הבקשה היא חסרת בסיס ולוקה בפגמים רבים".