משרד ראש הממשלה פרסם היום (שני) את הבקרה השנתית על תוכניות העבודה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך, כאשר הוצגו היעדים מספר תוכניות העבודה לשנת 2018 וסטטוס הביצוע שלהם - האם הם בוצעו באופן מלא, חלקי או לא בוצעו כלל. תוכנית העבודה של משרד החינוך כללה חמש מטרות: קידום למידה משמעותית ואיכותית - ידע, מיומנויות וערכים, חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות, קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל, חיזוק המנהיגות החינוכית וקידום יעילות ואפקטיביות במערכת החינוך.
לפי הדוח, המשרד עמד ביעדים המרכזיים שהציב לעצמו, בהם העלאת שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות - היעד ל-2018 היה 66.9% אך בפועל עמד על 68%. נתונים נוספים שמשרד החינוך יכול להתגאות בהם, היו מספר התלמידים שניגשו לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של ארבע וחמש יחידות לימוד. הוצב יעד של 16,192 תלמידים בחמש יחידות לימוד, וניגשו 16,085 תלמידים. ברמה של ארבע יחידות לימוד תוכנן יעד של 19 אלף וניגשו 19,372 תלמידים. כמו כן, ב-710 בתי ספר נפתחו מגמות של חמש יחידות לימוד במתמטיקה, בדיוק כפי שהוצב ביעד.
שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך, אמר כי "תוכנית העבודה של משרד החינוך לשנת 2018 כיוונה גבוה – ליעדים ברורים ומחייבים, להישגים במקצועות הלימוד, לשיפור בתחומים הערכיים, וליצירת הזדמנות שווה לכל תלמיד. הוכח שכאשר מציבים יעדים מוגדרים וברורים, ומכוונים את המערכת להשגת היעדים, מגיעים לתוצאות הרצויות".

מנגד, החינוך המיוחד, שרפורמה נרחבת החלה בו השנה, לא היה בין מטרות המשרד, דבר שעורר ביקורת עוד בפרסום תוכנית העבודה ועכשיו מעורר סערה נוספת בקרב הארגונים השונים. באלו"ט - אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם, התייחסו לכך ומסרו כי "לאור ההצלחה המסחררת של משרד החינוך בעמידה ביעדי 2018, בולט עוד יותר חסרונו של יעד חשוב שאינו קיים ולכן הוא גם לא נמדד - החינוך המיוחד". עוד הסבירו כי "למרות הצרכים ההולכים וגדלים בנושא חינוך מיוחד בכלל וחינוך לילדים עם אוטיזם בפרט, משרד החינוך עד כה לא מגדיר יעדים ומדדים ברורים בנושא, כפי שהוא עושה באופן מדויק במגוון גדול של תחומים אחרים". 
רויטל לן כהן, מקואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הוסיפה כי היא "מצרה מאוד שהשילוב של ילדים עם מוגבלויות לא היה בין יעדי המשרד ומשום כך גם לא הושג בו כל יעד, גם לא היעד הכללי של מיצוי פוטנציאל ושיוויון הזדמנויות".
ממשרד החינוך נמסר: "תוכניות החינוך המיוחד ייכנסו למדדי הביצוע ויוגדרו להם יעדים, כמו כל יתר תוכניות המשרד. מתקיים פיילוט במחוז צפון, ננתח ונסיק מסקנות בהתאם לפיילוט".