"מפעל המכינות הקדם צבאיות הוא מפעל ערכי התורם תרומה משמעותית לצה"ל ולחברה. ברם, קיימת חשיבות עליונה - בבחינת צו ערכי עליון - לשמירה על בטיחותם של החניכים", כך קובע משרד מבקר המדינה בבדיקה שנערכה בעקבות אסון השיטפון בנחל צפית, בו נספו עשרה בני נוער מהמכינה הקדם צבאית בני ציון בתל אביב.

הבדיקה שערך משרד מבקר המדינה היא מקדמית לקראת הביקורת המקיפה שתתקיים בסוגיית המכינות הקדם צבאיות, התנהלותן והפיקוח של משרדי הביטחון והחינוך. "חשוב כי משרדי החינוך והביטחון יישמו באופן מלא את אחריותם לפקח על פעילות המכינות בתחומים שהוגדרו ושיוגדרו בעקבות האסון שארע בנחל צפית", צוין בסיכום הביקורת.

עוד כותב המבקר, כי "חלה החובה להבטיח שיושגו יעדי מפעל המכינות המצדיקים את דחיית השירות הצבאי של בני נוער, שניתן להבטיח שהפעילות הולמת את ערכי הצבא והמדינה, שתקציב מדינה שהוקצה לשם כך מנוצל ביעילות וליעדים שנקבעו, שניתנת הזדמנות שווה לכל נערה ונער לקחת חלק בתוכנית זו ושהיא נעשית תוך הקפדה על מרב כללי הבטיחות להבטחת שלומם של משתתפיה".

לדבריו, "הבדיקה המקדמית העלתה כי יחסי הגומלין המשולשים: משרד החינוך - משרד הביטחון - מכינות, דורשים הסדרה בעיקר בכל הנוגע לתחום הפיקוח והבקרה", מתריע משרד מבקר המדינה – "הסדרה נדרשת גם בתחומים אחרים, לרבות בכל הנוגע לבטיחות פעילויות המכינות והכשרת הסגלים ובעלי תפקידים שלהן".

"מתוך אחריות לאומית ולמניעת האסון הבא על משרדי החינוך והביטחון ללמוד את הפערים ואת הליקויים שהעלו בדיקת משרד מבקר המדינה ושתי הוועדות שהוקמו לאחר האסון ולפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים העיקריים בנושאי פיקוח ובקרה, בטיחות, הכשרות ודרישות סף מהצוות החינוכי, אורחות החיים במכינות והתוכניות החינוכיות המופעלות. עליהם גם לקדם את העדכונים הנדרשים בתקנות", ממליצים מחברי הדוח.

לדבריהם, יש צורך בבחינה מעמיקה של שאלות יסוד הנוגעות למכינות הקדם צבאיות - מהותן וייעודן ושילוב בני נוער מכל גווני קשת האוכלוסייה מתוך שאיפה להבטיח תרומה ייחודית לצה"ל, לחברה ולבני הנוער עצמם. "נדרש לעמוד על יחסי הגומלין והממשקים בין משרד החינוך והביטחון לבין המכינות, ועל גבולות האחריות והסמכות של כל אחד מהמשרדים כלפי המכינות", הם מדגישים.

משרד מבקר המדינה קובע, כי הבדיקה העלתה שהפיקוח של משרדי החינוך והביטחון על המכינות היה דל ביותר. "המשרדים לא קבעו את מתכונת הפיקוח שלהם, לא קבעו מה האירועים שבנוגע אליהם חלה על המכינות חובת דיווח - למשל באירועי תאונה או כמעט תאונה, ולא קבעו כיצד יבוצע פיקוח על התוכנית החינוכית-לימודית אשר עיקרי נושאיה נקבעו בתקנות", נכתב.

בסיכום הדוח הודיע משרד מבקר המדינה, כי יחזור ויקיים ביקורת מקיפה על פעילות המכינות ובכלל זה על תיקון הליקויים שהעלתה הבדיקה המקדמית ועל יישום ההמלצות של הוועדות שהוקמו לאחר האסון, על הפיקוח של משרדי החינוך והביטחון על המכינות ונושאים נוספים הנוגעים לפעילותן.