בית המשפט העליון דחה היום (רביעי) עתירות לביטול שני חוזרי מנכ"ל המסדירים תשלומי הורים מסוג "תל"ן" (תוכנית לימודים נוספת) ו"רכישת שירותים מרצון". בעתירות שהוגשו ב-2014 ו-2015 ע"י שמעון ג'קלין ופרופ' גבריאל סלומון נטען כי תשלומי ההורים יוצרים מצב בו חלק מתכני החינוך הציבורי ניתנים רק לתלמידים שיד הוריהם משגת, וכי מכך נובעת פגיעה שאינה מידתית ושאינה סבירה בזכות לשוויון בחינוך. עוד נטען כי משרד החינוך אינו פועל להצבת מגבלות על תשלומי ההורים, ומאפשר למוסדות חינוך לגבות אלפי שקלים בשנה עבור הלימודים.
 
תשלומי ההורים מורכבים מתשלומי חובה ותשלומי רשות המאושרים מדי שנה במהלך חודשי הקיץ על ידי ועדת החינוך בכנסת. בנוסף קיימים תשלומי תל"ן המתייחסים לתוכניות לימודים ייחודיות כמו בתי ספר דמוקרטיים או אנתרופוסופיים, מגמות מיוחדות כמו אמנות וטכנולוגיה ושעות העשרה ועזרי לימוד משוכללים. תשלומי "רכישת שירותים מרצון" מתייחסים לקניית שירותים משותפים כמו חוגים, תוכנות ולומדות מחשב, ספרי לימוד ופרויקטיים לימודיים. מדובר בתשלומים אותם מדי שנה מנסים ארגוני ההורים לבטלם בטענה כי הם יוצרים אפליה כפי שנטען בעתירה, בין תלמידים ממשפחות מבוססות לתלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ובחודש שעבר שר החינוך הודיע כי יפעל להפחתת תשלומי ההורים והסדרתם. 
 
בפסק הדין קבעו השופט יצחק עמית, דוד מינץ ואלכס שטיין כי לגביית התשלומים יש הצדקה מהותית וכי למרות שהם עלולים להביא לאי שוויון ולפגיעה בתלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך, אין מקום להתערב באיזון שהתווה משרד החינוך בין הזכות לשוויון לבין הזכות לאוטונומיה בחינוך וזכותם של ההורים להשפיע על החינוך הניתן לילדיהם. "לא הוכח כי עצם האפשרות לגבות תשלומי הורים פוגעת בזכות לשוויון בחינוך", נכתב בפסק הדין.
 

עוד נקבע כי חוזרי המנכ"ל אינם המקור לתופעת תשלומי ההורים, אלא ניסיון להסדירם ולרסנם וכי בעת מתן אישור לגביית תשלומי הורים, יש לוודא שמוצע לתלמידים פתרון חלופי אשר אינו מותנה בתשלום. עם זאת, השופטים קבעו כי המדינה תשלם לעותרים הוצאות בסך 20 אלף שקלים, בגלל תרומתם לקידום הנושא.
 
עו"ד הרן רייכמן, הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, התייחס לכך בשם העותרים ואמר כי "השופטים הכירו בכך שהיו הרבה שינויים בנושא ולכן חייבו את המדינה בהוצאות, אבל עצם דחייתם את העתירה יש בה פגיעה עמוקה בשוויון ההזדמנויות בחינוך וגושפנקא לבתי ספר של עשירים ועניים. אנחנו לומדים את פסק הדין ושוקלים להגיש בקשה לדיון נוסף".