חמישה ימים לפתיחת שנת הלימודים מתפרסמים נתונים חדשים המשקפים את איכות עובדי ההוראה. הציון הממוצע בבגרות במתמטיקה בקרב מורים חדשים להוראת מתמטיקה נמצא במגמת ירידה, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) המתפרסמים היום (שלישי) ועוסקים ברקע האקדמי והטרום אקדמי של עובדי הוראה להוראת שפה, מתמטיקה ואנגלית.

בעוד התוכנית הלאומית לקידום המתמטיקה הביאה לעלייה בקרב התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמת 5 יח"ל, נראה כי רמת המורים ובקיאותם בחומר הלימוד יורדת עם השנים. לפי נתוני הלמ"ס, שיעור הנבחנים בחמש יח"ל במתמטיקה בבגרות בקרב מורים חדשים להוראת מתמטיקה, נמצא במגמת ירידה: בחינוך היסודי מכ-23% בשנת 2011 לכ-13% ב-2019, בחטיבות הביניים מכ-50% לכ-35% ובחטיבות העליונות מכ-53% לכ-44%.

בחלוקה לפי מגזר, ניתן לראות כי שיעור הנבחנים בחמש יח"ל בבגרות במתמטיקה בקרב מורים חדשים להוראת מתמטיקה נמצא בכלל המגזרים בירידה: בחינוך הממלכתי-עברי מכ-35% בשנת 2011 לכ-21% בשנת 2019, בחינוך הממלכתי-דתי מכ-40% לכ-23% ובחינוך הממלכתי-ערבי מכ-44% לכ 33%.

מנגד, דווקא בקרב המורים לאנגלית, עליהם נשמעת לא אחת ביקורת שהם אינם יודעים את השפה על בוריה ולכן לא יכולים ללמד אותה ברמה גבוהה - יש עלייה ברמת ציונם בבגרות באנגלית. בקרב מורים חדשים להוראת אנגלית, חלה עלייה בחינוך היסודי מכ-99 בשנת 2011 לכ-105 בשנת 2019, בחטיבות הביניים מכ-105 לכ-108 ובחטיבות העליונות מכ-105 לכ-109.

נתונים מעודדים נוספים העוסקים במורים לאנגלית מראים כי שיעור הנבחנים בחמש יח"ל באנגלית בבגרות בקרב מורים חדשים להוראת אנגלית, נמצא גם הוא במגמת עלייה: בחינוך היסודי מכ-51% בשנת 2011 לכ-60% בשנת 2019, בחטיבות הביניים מכ-67% לכ-76% ובחטיבות העליונות מכ-71% לכ-76%.

עלייה נרשמה גם בציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית: בחינוך היסודי מכ-102 בשנת 2011 לכ-106 בשנת 2019, בחטיבות הביניים מכ-108 לכ-118 ובחטיבות העליונות מכ-113 לכ-117.

עם זאת, למרות שלפי חלוקה למגזרים ניכרת מגמת עלייה בשיעור הנבחנים ברמת חמש יח"ל בבגרות באנגלית בקרב מורים חדשים להוראת אנגלית, במגזר הערבי הפערים עדיין גדולים. בעוד בחינוך הממלכתי-עברי כ-81% מהמורים למדו 5 יח"ל אנגלית ו-75% מהמורים בחינוך הממלכתי-דתי, בחינוך הממלכתי-ערבי רק כמחצית מהמורים למדו את מקצוע האנגלית מורחב.