חוק הפיקוח על הפעוטונים נכנס רשמית לתוקפו עם פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, אך למעשה הוא חסר משמעות, משום שמשרד העבודה והרווחה עדיין לא התקין את התקנות הדרושות לאכיפת החוק וכעת אין כנסת פעילה העשויה לאשר אותן. למרות התחייבות משרד העבודה להתקין את התקנות ולאשרן מיד לאחר הבחירות הבאות, ההורים אינם רגועים. 
 
דוח חדש של המרכז להעצמת האזרח מפרט שורה ארוכה של חוקים - חלקם התקבלו בכנסת כבר לפני שנים - שאינם מיושמים כי המדינה טרם לא פרסמה עדיין את התקנות הנדרשות להפעלתם.
 

להיעדר התקנות יש השלכות כבדות משקל על הציבור, ובכל זאת התקנתן מתעכבת שנים על שנים. למשל, חוק התשלומים למשפחות אומנה מתעכב זה שנתיים במשרד העבודה והרווחה; חוק שילוב סטודנטים עם לקויות למידה במוסדות על־תיכוניים מתעכב ארבע וחצי שנים במשרדי החינוך והרווחה; תקנות החוק לתנאים לפעילותו של בית דיור מוגן מתעכבות זה שבע שנים במשרד הרווחה. יתרה מזו, יש נושאים שמוזנחים כבר 12 שנים ויותר, כמו השתתפות המדינה בטיפולים רפואיים לחולי פוליו והתקנות לטיפול באירוע מכוון לפגיעה במי השתייה בישראל.
 
באפריל 2017 פרסמה הממשלה החלטה שכותרתה "צמצום מספרן של תקנות החובה שטרם הותקנו". לפי ההחלטה, שהתקבלה בעקבות דוח חמור של מבקר המדינה, התחייבה הממשלה לפרסם או להעביר לכנסת כ־130 תקנות המתעכבות כבר שנים ארוכות ומונעות את יישומם של חוקים רבים. בהמשך להחלטה בוצעה על ידי משרדי הממשלה עבודת מטה רבה לקידום הנושא ולהשלמת התקנות החסרות והושגה התקדמות שהביאה לפרסומן של עשרות תקנות חשובות, בהן כאלו הנוגעות להליכי חקירה מותאמים לאנשים עם מוגבלות, לנגישות למוסדות חינוך ולבטיחות גז. 
 
עם זאת, בבדיקה האמורה נמצא כי על אף פי כן, עשרות חוקים אינם מיושמים כלל או מיושמים רק חלקית בשל עיכובים של שנים בפרסום התקנות על ידי הממשלה. נכון ליוני 2019, יישום ההחלטה עומד על פחות מ־50%. כלומר מתוך מאה תקנות שהתחייבה הממשלה לפרסם או להעביר לדיון בכנסת, רק 45 פורסמו, ומכאן ש־55 אינן יכולות להיות מיושמות. לכך יש להוסיף את העובדה כי מרבית ועדות הכנסת המאשרות את התקנות יצאו לפגרה בתחילת 2019. 
 
מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח, עו"ד עינת פישר לאלו: "החלטת הממשלה נועדה לפתור מחדל חמור של הרשות המבצעת, שמונע את יישומם של חוקים חשובים ומשפיע על אזרחים רבים. על אף העבודה החשובה והמבורכת שנעשתה בנושא זה בשנים האחרונות בהובלת משרד ראש הממשלה, לא ייתכן כי יותר משנתיים לאחר ההחלטה טרם הושלמה העבודה על יותר ממחצית התקנות החסרות. מן הראוי כי הממשלה תמצא את הדרך להאצת העבודה ולפרסום כל התקנות החסרות, גם בתקופת פגרת הבחירות של ועדות הכנסת".