מחקר חדש המתפרסם היום (שלישי) מעיד על כך שהשפעת העוני בגיל הרך עלולה להיות מרחיקת לכת בהמשך החיים. המחקר החדש, שנערך במרכז טאוב בידי דנה וקנין, פרופ' יוסי שביט וד"ר יצחק ששון, בדק את ההשפעה של עוני בגיל הרך על הישגים לימודיים עתידיים והבחין לראשונה בין שתי קבוצות גיל: לידה עד שנתיים ובני 3־5.מהמחקר עולה כי לעוני בגילי לידה עד שנתיים יש השפעה שלילית מובהקת על הישגים עתידיים, אך לא לעוני שנחווה בגילי 3־5. תוצאות אלו נמצאו בכל המקצועות שנבדקו בבחינות המיצ"ב בכיתה ה'. עוד התגלה כי עוני משפיע על הסיכוי לקבל זכאות לתעודת בגרות וכי יש הבדלים מובהקים בהשפעות העוני על שתי קבוצות הגיל הרך.נוסף לכך, המחקר מראה כי להשכלת ההורים יש השפעה חיובית חזקה על הישגי ילדיהם, ומנגד, ניכרת גם ההשפעה השלילית של מספר האחים בגיל הרך - בשל משאבי המשפחה המתחלקים בין מספר רב יותר של צאצאים.החוקרים התייחסו לממצאים ואמרו: "מהמחקר עולה בבירור כי אין לראות בגיל הרך מקשה אחת, וכי יש לשים את הדגש דווקא על אלף הימים הראשונים לחיים. חשוב להבין את ההשפעה של עיתוי ומשך העוני על התפתחות הילד. אלה עשויים להסביר חלק מהפערים הגבוהים בהישגים הלימודיים בין השכבות החברתיות".