שר החינוך יואב גלנט הציג היום (רביעי) את המתווה לפתיחת שנת הלימודים ב-1 לספטמבר. המתווה "לומדים בביטחון במערכת החינוך בשגרת הקורונה", סוכם בין משרדו והאוצר, ותוקצב ב-4.2 מיליארד שקלים. המודל שסוכם בין המשרדים, כולל בין היתר פיצול כיתות בחלק משכבות הגיל ותגבור כוח האדם. למרות שהלמידה מרחוק עומדת במרכז התכנית, גלנט התריע מחצית מבתי הספר לא יהיו ערוכים לכך באופן מלא במועד.

כאמור, התכנית המדוברת קובעת שיטות הפעלה שונות בהתאם לכל קבוצת גיל:

  1. גני ילדים ובכיתות א'-ב', יעבדו במתכונת מלאה חמישה ימים בשבוע, ללא כל פיצול, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
  2. כיתות ג'-ד' יפוצלו לקבוצות של עד 18 תלמידים במוסדות החינוך, ויעשו שימוש גם במרחבי הלימוד של כיתות ה'-ו'.
  3. כיתות ה'-ו' ילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק ומתוך מוסדות החינוך. גם במקרה זה הכיתות יפוצלו, והתלמידים יגיעו לבית הספר עד יומיים בשבוע, תוך הפעלת מאמצים להעלות את מספר ימי הלימוד וגיוס מרחבים הנדרשים לכך.
  4. כיתות ז'-יב' ילמדו במתווה משולב של למידה מרחוק ושני ימי לימוד במוסדות החינוך בכיתות מפוצלות עד 18 תלמידים.

נכון להיום, רק מחצית ממערכת החינוך ערוכה ללמידה מרחוק, ולדברי השר - תהליך הכשרת בתי הספר יימשך לתוך שנת הלימודים. כמו כן, בכדי להוציא לפועל את מהלך הפיצול והלימוד מרחוק, משרד החינוך ישקיע 1.2 מיליארד שקלים ברכש ציוד קצה והנחת תשתיות טכנולוגיות. בחודש שנותר עד פתיחת שנת הלימודים, משרד החינוך יידרש להכשיר את הצוותים החינוכיים ללמידה מרחוק.

נוסף על כך, נדרשת הנחת תשתיות, מצלמות, נתבים ורכישת ציוד קצה - גם עבור תלמידים הנמנים עם אוכלוסיות חלשות. לוח הזמנים זה מחייב הירתמות גם הן מצד ראשי רשויות, והן בקרב מנהלי בתי ספר, מנהלי אגפי חינוך של משרד החינוך כתנאי לפתיחת שנת הלימודים.