לכ-135 אלף תלמידים בכיתות א'-י"ב אין מחשב וקיימות אוכלוסיות שגם אינן מחוברות לאינטרנט, כך מתריע היום (שני) מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדוח הביקורת על תשתיות מחשוב ללמידה מרחוק ומרחבי למידה חלופיים בתקופת הקורונה. בדוח נטען, כי לכ-42% מכלל התלמידים בחברה החרדית אין מחשב ולכ-72% אין חיבור לאינטרנט. עוד עולה מהדוח, כי לכ-26% מהתלמידים בחברה הערבית אין מחשבים ולכ-38% אין חיבור לאינטרנט. עוד נקבע, כי למשרד החינוך אין תמונת מצב מלאה בדבר אמצעי קצה הנדרשים בבתי התלמידים והמורים.

מבקר המדינה ממליץ שמשרד החינוך ישלים בדחיפות מיפוי של אמצעי הקצה בבתי התלמידים והמורים לקיום חיבור לאינטרנט, תוך התייחסות גם למשקי בית בהם יש יותר מתלמיד אחד שנדרש להשתמש באמצעי הקצה. עוד הוא ממליץ שגיבוש המענים ייעשה בשיתוף הרשויות המקומיות, אשר להן הנגישות הגבוהה ביותר לבתי הספר ובאמצעותם ניתן יהיה לגבש תמונת מצב מלאה. 

"דגש מיוחד יש לשים על מענה לתלמידי החברה הערבית, בה שיעור המחשבים למשק בית נמוך במיוחד, וכן לתלמידי החינוך החרדי, הזקוקים למענה לימודי ייחודי המתאים לאורח חייהם. מומלץ שמשרד החינוך ינהל שיח עם שתי חברות אלה לשם גיבוש פתרון מיטבי ומיידי ללמידה מרחוק", מצויין בהמלצות לנוכח הממצאים.

 בנוסף ממליץ המבקר לספק לתלמידים בדחיפות מחשבים, אם באמצעות השאלתם, הנפקת שוברי רכישה למחשבים או מענה אחר, איכותי ושלם". במקביל, מומלץ לפעול להגברת השימוש במרחביים סביבתיים מחוץ לבתי הספר. מבקר המדינה גם ממליץ שמשרד החינוך יבחן חלופה לתקצוב רכישת המחשבים וציוד הקצה באמצעות סיוע לרשויות המקומיות או לרשתות החינוך ולבתי הספר לצורך השלמת ההצטיידות בהקדם.

תגובת משרד החינוך

ממשרד החינוך נמסר כי עם כניסתו של שר החינוך יואב גלנט לתפקיד, ב-18 במאי 2020, הנחה השר את גורמי המקצוע במשרד לבחון את הלקחים מתקופת הסגר בעקבות מגפת הקורונה בכל הנוגע לתחום ההוראה והלמידה מרחוק. בתום התחקיר, שהוצג לשר ע"י גורמי המקצוע במשרד החינוך, התגלו פערים חמורים שנוצרו בעשור האחרון בנושא הלמידה מרחוק. בתוך כך, הכריז השר גלנט כי יוביל רפורמה מהותית בנושא התקשוב והלמידה מרחוק והציב אותה כנושא מרכזי בתכנית העבודה.

במסגרת תכנית "לומדים בביטחון", גויס תקצוב נוסף של כ-4.2 מיליארד ₪ שהממשלה ייעדה לצורכי היערכות מערכת החינוך לתפקוד בשגרת קורונה, ומתוכו - ובעקבות קביעת סדר עדיפות משרדי - תוקצבו 1.2 מיליארד ש"ח במיוחד לצורך הלמידה מרחוק. מדובר בתקציב גדול ותקדימי שלא היה כדוגמתו במשרד החינוך בשנים עברו. 

בתוך כך, התווה שר החינוך חמישה כיווני פעולה בתחום הלמידה מרחוק:
1. האצת הקמת תשתיות התקשוב למוסדות החינוך.
2. מינוי בעלי תפקידים קבועים במוסדות החינוך לקידום הנושא.
3. רכישת אמצעי קצה (כ-150,000 מחשבים וכ- 150,000 מודמים - הכוללים חבילות תקשורת - וכ-64,000 טלפונים כשרים - הכוללים גם הם חבילות תקשורת – למגזר החרדי).
4. הכשרת צוותי הוראה למיומנויות למידה מרחוק.
5. הרחבת התכנים המוצעים במסגרת הלמידה מרחוק.

"מערכת החינוך עומדת בפני אתגרים רבים לנוכח המעבר ללמידה מרחוק בפרק זמן קצר, תוך צמצום פערים של שנות דור בנושא הלמידה מרחוק. משרד החינוך יוסיף לקדם ולהשלים את התכנית ללמידה מרחוק, זאת בכדי להביא לשינוי משמעותי בנושא התקשוב והלמידה מרחוק ולאפשר לתלמידים רצף חינוכי מיטבי בכלים דיגיטליים המותאמים למאה העשרים ואחת".