היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מסר הערב (חמישי) לבג"ץ כי החלטתו של שר החינוך לשעבר, יואב גלנט, לשלול את פרס ישראל מפרופ' עודד גולדרייך בעקבות חתימתו על עצומת תמיכה בארגון ה-BDS אינה עומדת במבחן משפטי וחורגת ממרחב הסבירות. עוד קבע מנדלבליט כי יש לאפשר לועדה להעניק את הפרס לפרופסור גולדרייך.

היועץ המשפטי לממשלה קבע בעמדה תקדימית מטעמו כי קריאה לחרם על מדינת ישראל או מוסדותיה יכולה לשמש כשיקול רלוונטי ולגיטימי במסגרת קבלת החלטה ביחס להענקת פרס ישראל. 

בהקשר זה הודגש כי השיקול אותו ניתן לקחת בחשבון הוא ביחס לפעולותיו של המועמד לקידום חרם על מדינת ישראל או על מוסדותיה, להבדיל מעמדותיו של המועמד או דעותיו הכלליות. 

בפסיקת בית המשפט לאורך השנים, נקבע כי לאור אופיו המקצועי, הא-פוליטי והממלכתי של פרס ישראל, וכן בשים לב לאפקט המצנן שעלול להיגרם לחופש הביטוי – ניתן להתחשב בשיקולים "חיצוניים" להישגיות המדעית-מקצועית רק במקרים קיצוניים וחריגים. 

מנדלבליט ציין כי על מנת לקבוע אם קריאה לחרם על מדינת ישראל או על מוסדותיה היא בגדר מקרה קיצוני וחריג שכזה, נדרש לבחון את נסיבות המקרה הספציפיות, ובהן חומרת הדברים, עדכניותם ותכיפותם.  

עוד נמסר כי על פי העמדה, מבחינת המקרה הפרטני שנדון בעתירה זו, עולה כי התשתית הראייתית הקונקרטית ביחס לפעולותיו של פרופ' גולדרייך אינה מספיקה על מנת לעמוד בסטנדרט הגבוה הנדרש כדי לפסול את מועמדותו לקבלת הפרס. זאת, בין היתר, משום שמדובר בפעולות בודדות, שלמעט אחת מהן, היתר הן מלפני שנים ארוכות, לצד שיקולים נוספים שפורטו בעמדה, ומהם יוצא שאין מדובר בפעילות עדכנית, חוזרת ונשנית וחד-משמעית דיה, שיכולה להיכנס בגדרי אותם מקרים קיצוניים וחריגים כהגדרתם בפסיקה.

היועמ"ש קבע כי החלטתו של שר החינוך יואב גלנט שלא לאשר את המלצת ועדת השופטים ביחס לפרופ' גולדרייך אינה מבוססת על תשתית ראייתית מספיקה על מנת לעמוד באמות המידה המחמירות שנקבעו בפסיקה. לפיכך, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי דין העתירה להתקבל.

כזכור, שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא-ביטון החליטה בתחילת החודש שלא להתערב בהחלטת קודמה בתפקיד, שר החינוך היוצא גלנט, ובכך נמנע מפרופ' עודד גולדרייך שחתם בעבר על עצומות שקראו להחרים את מדינת ישראל לקבל את פרס ישראל.