המועצה להשכלה גבוהה מפרסמת נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית ביום ראשון. שנת הלימודים תשפ"ב צפויה להיפתח ב־59 מוסדות להשכלה גבוהה, וזאת בתוך שגרת הקורונה - המלווה את המערכת מאז פרוץ המגיפה בישראל לפני כשנה וחצי.

את השנה הקרובה יפתחו 350 אלף סטודנטים, המהווים גידול של 4% ביחס למספר הסטודנטים בשנה שעברה. נשים מהוות כ־60% ממספר הסטודנטים באקדמיה. בראייה רב־שנתית זהו גידול משמעותי בשיעור השתתפותן של נשים בכלל התארים – 58% בתואר הראשון, 64% בתואר השני ו־53% בתואר השלישי.

בנוסף, חל גידול במספר הנשים שלומדות לימודי הייטק, כאשר בשנתיים האחרונות גדל פי 2.6 מספר הסטודנטיות הלומדות תואר ראשון במדעי המחשב.

כ־58 אלף סטודנטים, המהווים כ־30% מהלומדים לתואר ראשון, הגיעו מיישובים הממוקמים באשכולות חברתיים־כלכליים נמוכים (אשכולות 1־4). חלקם של סטודנטים בני יישובים אלה בולט במיוחד במכללות האקדמיות, שבהן שיעורם דומה לשיעורם באוכלוסייה הכללית בארץ ועומד על 35%.

עוד עולה מהנתונים כי ישראל נמצאת בין המקומות הראשונים בעולם בשיעור האקדמאים בעלי השכלה על תיכונית ואקדמית בקרב בני 25־64. ישנה אף עלייה במספר הפוסט־דוקטורנטים והסטודנטים הבינלאומיים לתארים מתקדמים.

שרת החינוך ד״ר יפעת שאשא ביטון ציינה: ״כמי שרואה בצמצום הפערים בחברה הישראלית יעד בעל חשיבות רבה, אנו נמשיך לפעול להנגשת האקדמיה לכלל שכבות האוכלוסייה תוך שמירה על איכות אקדמית. בתוך כך נפעל ביתר שאת להקמתה של האוניברסיטה בגליל".

פרופ' יפה זילברשץ, היו"ר היוצאת של הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, הוסיפה: "העשור הנוכחי התאפיין במצוינות ופריחה אדירה של המערכת האקדמית. מהפכת הלמידה האקדמית הדיגיטלית שהובלנו אפשרה למערכת לקיים הוראה מלאה בעידן הקורונה. בנוסף, המערכת מקדמת לימודי יזמות וחדשנות והרחבת שיתופי פעולה בין האקדמיה לבין התעשייה".