משרד הבריאות ומשרד החינוך הודיעו הערב (חמישי) כי הגיעו להסכמות באשר למתווה החינוך החדש. המתווה החדש יכנס לתוקפו כבר ביום ראשון הקרוב, ה-9 בינואר, בכפוף לאישורה של הממשלה ושל ועדת החינוך של הכנסת.

על פי המתווה, תלמידי בתי הספר והגנים ימשיכו ללמוד באופן פיזי בבתי הספר, כאשר שיטת הרמזור תופסק. כמו-כן, תבוטל הגבלת ה-70%, והוראת צמצום המגעים. בתוך כך, במקרה של חשיפה לחולה מאומת, יתנהלו מוסדות החינוך בהתאם למתווה הבדיקות והבידודים המונהג בכל המשק. 


לאור כך, במידה ויתגלה מאומת בכיתה, בין אם מדובר בתלמיד או איש צוות - מחוסנים/מחלימים יידרשו לעשות בדיקת אנטיגן ביתית או מפוקחת. אם תוצאת הבדיקה חיובית (במקרה ותוצאה חיובית התקבלה מבדיקת אנטיגן ביתית, תבוצע בדיקת אנטיגן מפוקחת) - שהייה בבידוד במשך 10 ימים. שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת).

לא מחוסנים/לא מחלימים (לפי הגדרת משרד הבריאות) יבצעו בדיקת אנטיגן מפוקחת:

  • תוצאה שלילית - שהייה בבידוד במשך 7 ימים. שחרור בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן מפוקחת שבוצעה ביום האחרון לבידוד.
  • תוצאה חיובית - שהייה בבידוד במשך 10 ימים. שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת).

*חשוב להדגיש כי מי שחוסן בחיסון אחד בלבד, אינו  מוגן ועל כן נחשב כלא מחוסן/לא מחלים במקרה של חשיפה למאומת -ואינו פטור מבידוד.


בין הדברים עליהם סוכם נקבע כי עובדי מערכת החינוך ומבקרים יידרשו להציג תו ירוק, או לבצע בדיקות כפי שנהוג כעת. תימשך חובת עטיית המסיכות, מוסדות החינוך ימשיכו לפעול בהתאם למגבלות ההתקהלות הקיימות. כמו כן, רופא מחוזי במשרד הבריאות יהיה מוסמך להורות על סגירת מוסד חינוכי, בהתייעצות עם מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך.

עוד נקבע במתווה החדש:

  • מוסדות להשכלה גבוהה ימשיכו לפעול בתו ירוק (למעט ההרחבה הקיימת כיום לעניין הכשרה מעשית), כאשר סטודנטים לא מחוסנים יורשו לבצע אנטיגן אחת ל-84 שעות.
  • • תלמידי בתי הספר בחברה הערבית יחוייבו לבצע בדיקת אנטיגן בחזרה מחופשת החורף (כפי שהיה בסוף חופשת חנוכה במגזר היהודי). 
  • • נאמני הקורונה בבתי הספר היסודיים יבצעו בדיקות אנטיגן לתלמידים ולצוותי הוראה שייחשפו למאומת (מועד כניסה לתוקף יימסר בתחילת השבוע).
  • • לא יונהג עוד מתווה מיוחד לפעילות חינוך בלתי פורמאלי וחוגים (בחשיפה למאומת - יחול המתווה המונהג בכל המשק).
  • • לא יונהג עוד מתווה מיוחד לטיולים עם לינה (בחשיפה למאומת - יחול המתווה המונהג בכל המשק).
  • • המתווה המיוחד לפנימיות יבוטל (בחשיפה למאומת - יחול המתווה המונהג בכל המשק).