התכנסות חגיגית של מועצת הרבנות הראשית נערכה היום (רביעי) לראשונה בראשותו של נשיא מועצת הרבנות הראשית הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ישיבת המועצה נפתחה בדברי ברכה של הרב יוסף. בדברי הברכה התייחס הראשון לציון לתפקידה החשוב של מועצת הרבנות, בנוסף התייחס לפטירת רבה הראשי של מטולה הרב ברוך פכטר ורבה הראשי של בני ברק והרב שלמה רוקח ודיבר על הצורך למנות רבני ערים שימלאו את מקומם, לאחר מכן מונו חברי הוועדות השונות שעל ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל.
בנוסף, במסגרת הדיונים הוצג סמל הכשרות החדש והאחיד המשלב את מאפייני סמל המדינה, כל זאת במטרה לאחד את סמלי הכשרות של הרבנויות המקומיות, בעקבות המלצת וועדת ההיגוי לכשרות כי ייקבע סמל כשרות אחיד שכלל הרבנויות המקומיות יעשו בו שימוש. מועצת הרבנות הכריעה כי יש ליישם המלצה זו ומעתה על גבי כל מוצרי המזון המיוצרים בארץ יתנוסס סמל כשרות אחיד וברור, ובו ישולב המידע הרלבנטי על הרבנות המקומית, הרב המקומי נותן ההכשר ופרטים נוספים.
במסגרת הדיון הוסכם כי סמל הכשרות האחיד יהווה שיפור עבור צרכני הכשרות, שעד כה נאלצו להכיר ולחפש על גבי המוצר את שמות הרבנויות המקומיות השונות ולהתמודד עם מספר סמלים שונים לכל רבנות או לחפש את הכשרות של רבנויות מקומיות שאין להן סמל כשרות מוכר. לאחר הדיון בנושא התקבלה ההחלטה לאשר את סימול הכשרות החדש ואת ההנחיה לרבניות המקומיות לעשות שימוש בסמל כשרות אחיד, לאור הערותיהם של חלק מהרבנים, הוסכם כי במסגרת כשרות מהדרין של הרבנות המקומית ניתן יהיה להוסיף סמל כשרות נוסף המזוהה עם הרבנות המקומית. לצורך עשיית שימוש בסמל המדינה הוגשה בקשה על ידי מנכ"ל הרבנות לוועדה בראשות משרד הפנים ואף התקבל אישורו של שר הפנים לכך.

ישיבת מועצת הרבנות הראשית התכנסה היום לאחר טקס הצהרת האמונים של הרבנים שנבחרו להיות חברים במועצת הרבנות שהתקיימה בבית הנשיא בירושלים. במועצת הרבנות הראשית שנערכה בלשכתו של הרב יוסף שהחל לכהן בתפקיד נשיא מועצת הרבנות הראשית לפני כחודשיים, השתתפו כל חברי המועצה - הרבנים הראשיים לישראל, הרב שמואל אליהו, הרב שמעון אליטוב, הרב יצחק-דוד גרוסמן, הרב יהודה דרעי, הרב אליעזר-שמחה וייס, הרב יצחק לוי, הרב רצון ערוסי, הרב יצחק פרץ, הרב אייל קרים, הרב יצחק רלב"ג, הרב יעקב רוז'ה, הרב אריה שטרן והרב יעקב שפירא.