היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, קבע בחוות דעת שהעביר ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סלים ג'ובראן, כי לעמדתו יש לדחות את העתירה שהגישה ח"כ זהבה גלאון (מרצ) לאסור על ערוצי התקשורת השונים לשדר את הנאום המתוכנן של ראש הממשלה, בנימין נתניהו בפני הקונגרס, מאחר ולטענתה מדובר בתעמולת בחירות.

"שידור נאומו של ראש הממשלה בפני הקונגרס האמריקאי מהווה שידור בעל ערך חדשותי שאינו נופל בגדר הביטוי 'תעמולת בחירות' ולפיכך יש לדחות את הבקשה למתן צו המניעה", כתב היועמ"ש.


עו"ד וינשטיין הסביר כי "מדובר באירוע אשר הינו בעל אופי חדשותי מובהק ובעל אפקט דומיננטי חדשותי-אקטואלי ולפיך במבט צ ופה פני עתיד ובטרם נישא אין לראות בעצם נשיאתו של הנאום המתוכנן משום תעמולת בחירות שיש בה כדי לבסס אפריורי את מניעת שידורו".

בהמשך דבריו כתב וינשטיין: "מטבע הדברים עתיד הנאום לעסוק בעניינים חשובים הנוגעים למדיניות החוץ של מדינת ישראל, אשר יש בהם עניין ציבורי נרחב. כמו כן, מדובר בנאום אשר קשור במהותו קשר ישיר לעבודתו של ראש הממשלה ולפיכך לא ניתן לקבוע לגביו מלכחתילה כי הוא צפוי להיכנס לגדר האיסור הנוגע לתעמולת הבחירות שלא במסגרת שידורי התעמולה", הוסיף היועמ"ש.