בית המשפט המחוזי בחיפה קבע שפעולות השאיבה של חברת מפעלי ים המלח מים המלח טעונות קבלת רישיון. ההחלטה התקבלה בעתירה של עמותת 'אדם טבע ודין' בנושא, בשבתו של בית המשפט המחוזי בחיפה כבית דין לענייני מים.


עד עתה פעלו מפעלי ים המלח על פי הוראות מנהליות של רשות המים. בהחלטה קובע בית המשפט שפעולות השאיבה של מים מהאגן הצפוני של ים המלח אל האגן הדרומי, לשם הפקת המוצרים של מפעלי ים המלח, הן פעולות המחייבות רישוי. עוד נקבע כי רשות המים תיתן את הרישיון ותפרסם את תנאיו בתוך שישה חודשים ועד למועד הזה יוכלו מפעלי ים המלח להמשיך ולפעול במתכונת הנוכחית. 

שנת הלימודים כבר באופק ואחד ממבשריה הוא ההרשמה להסמכה כגן ילדים ירוק. בין הקריטריונים שייבחנו: תוכנית עבודה בנושא, ביטוי התנהגותי וחזותי לחינוך הסביבתי ופעילות קהילתית וסביבתית. ב-12 השנים האחרונות, הוסמכו יותר מ-2,800 גני ילדים ירוקים ברחבי המדינה. המועד האחרון להרשמה הוא 31 באוקטובר. פרטים נוספים על ההרשמה ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה.