בית המשפט המחוזי בירושלים ביטל את הצו שניתן שלשום נגד נגד הפעלת אסדת לווייתן. מהמשרד לאיכות הסביבה נמסר כי "לאחר שמיעת הסברים מפורטים מצד גורמי המשרד להגנת הסביבה, שוכנע השופט כי היתר הפליטה לאסדת לוויתן ואישור תוכנית ההרצה נעשו על יסוד של מומחיות מקצועית ושיקול דעת מקצועי".
השופט אלי אברבנאל קבע בהחלטתו כי "אשר למאזן הנוחות, מובן כי אין לבטל את משקלו של אינטרס השמירה על בריאות הציבור שבגינו הוגשה הבקשה. עם זאת נוכח עמדתם של אנשי המקצוע מטעם המדינה, שכאמור לא נסתרה על ידי מומחים מטעם העותרים, החשש המועלה על ידי העותרים אינו גובר בנסיבות העניין על הפגיעה המשמעותית בקידום הפרויקט העלולה להיגרם כתוצאה ממתן הצו המבוקש, והשלכותיה מרחיקות הלכת כנטען על ידי המשיבים".

 

שלשום נעתר בית המשפט למועצה המקומית זכרון יעקב, רשויות נוספות ועמותת "צלול" והקפיא ארעית את הרצת אסדת הגז לוויתן. בעתירה שהוגשה בחודש שעבר נטען כי המשרד להגנת הסביבה בחר באינטרסים הכלכליים של התאגיד ולא בבריאות הציבור. עוד טענו העותרים כי המשרד הממשלתי מעדיף חשיפה לגזים רעילים, מסרטנים ובעלי פוטנציאל נזק בריאותי קשה, על פני שמירה על בריאות הציבור.