למען הסביבה: המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע יעניקו זו השנה השלישית מימון לפרויקטים שונים במשק שפועלים לשמירה על המגוון הביולוגי. במשרד להגנת הסביבה ובחברה להגנת הטבע מסבירים כי למגזר העסקי יש השפעה גדולה על המגוון הביולוגי, במיוחד מגזרי החקלאות, התיירות והתשתית, אשר להם השפעה גדולה על מצב המערכות האקולוגיות.

השנה תינתן תמיכה בסך כולל של כ־400 אלף שקל למתקן טיהור השפכים אילת, מועצת הכותנה, יקב ברקן והחברה הכלכלית גולן על הפרויקטים הבאים: מט"ש אילת ביצע התאמה של מאגר המים בתחומו לתמיכה בעופות וצפרות. המתקן מכיל מאגר מים המהווה בית גידול לח, מהחשובים ביותר באזור, המשרת מגוון שלם של מיני עופות, בהם מינים הנמצאים בסכנת הכחדה. 

האתר מהווה גם תחנת עצירה לעופות נודדים, הנודדים צפונה באביב, כשהם מגיעים תשושים לאחר חציית מדבר הסהרה. 
מועצת הכותנה מפתחת "כותנה ידידותית לטבע". גידול הכותנה בישראל משתרע במהלך העונה על פני שטחים נרחבים באזורים גיאוגרפיים שונים, וכתוצאה מכך השפעתו על המגוון הביולוגי דרמטית. הפרויקט יתמקד בבניית ממשקי חקלאות התומכים במגוון הביולוגי בשטחי הכותנה כגון: שימור צומח טבעי, השבה של מינים בסכנת הכחדה ושיפור הקישוריות המרחבית עבור מיני זוחלים בין שטחים אשר שדות הכותנה חוצצים ביניהם. 

שביל ישראל. צילום: החברה להגנת הטבעשביל ישראל. צילום: החברה להגנת הטבע


יקב ברקן מגבש תוכנית לניהול המגוון הביולוגי בכרמים. מדובר ביקב הגדול בישראל, ובאחריותו עיבוד כרמים הממוקמים בבתי גידול מגוונים, שחלקם צמודים או חופפים למסדרונות אקולוגיים. הפרויקט יתמקד בבניית ממשקים לשיפור הקישוריות האקולוגית עבור מיני יונקים גדולים, כגון הצבי הארץ ישראלי, כמו גם ממשקים לשימור הצומח הטבעי והשבה של מינים בסכנת הכחדה או מינים מקומיים לשטחי הכרם. 

החברה הכלכלית גולן פועלת לצמצום השפעות שוליים עבור מיזמי תיירות והרחבות יישובים בגולן על השטחים הפתוחים הנרחבים ברמת הגולן שהם נכס טבע לשימור. בשנים הקרובות צפויה הרחבה של יישובי הגולן ופיתוח מיזמי תיירות אשר יספקו דיור ותעסוקה לאוכלוסייה המקומית.