עמותת הגנת הסביבה צלול מתריעה במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר להגנת הסביבה זאב אלקין מפני ההשלכות הצפויות בעקבות אי החרגתו של מערך האכיפה במשרד להגנת הסביבה בתקנות לשעת חירום כחיוני. 

המכתב, שהגיע לידי "מעריב", מתאר ליקוי קשה שלפיו דווקא בימים אלה, שבהם בריאות הציבור והפיקוח על איכות האוויר שאנחנו נושמים הם קריטיים לעמידותה של מערכת הבריאות, גם המשרד להגנת הסביבה נאלץ כמו רוב המגזר הממשלתי לעבוד בהיקף של 30% בלבד מכוח האדם ולא הוחרג כשירות חיוני לציבור על ידי מקבלי ההחלטות בממשלה.

בצלול מדגישים כי בימים האחרונים אירעו לפחות חמישה אירועי זיהום ופשיעה סביבתית ברמות חומרה שונות. במכתב שנשלח לשר להגנת הסביבה ולראש הממשלה הם מתריעים: "מרבית המפקחים נמצאים בחופשה מאולצת, כאשר אלו שנשארו עוסקים אך ורק בקריאות ולא בפיקוח שוטף."מצב זה יוצר פרצות שעלולות להיות מנוצלות לרעה ושתוצאתן זיהום ואף אסון סביבתי".

הם מוסיפים: "דווקא במצב החירום שבו אנחנו נמצאים, יש חשיבות עליונה למניעת אסונות סביבתיים שיחמירו את המצב הקשה ממילא, ולכן אין לפגוע בשום אופן במערך הפיקוח, שהוא מצומצם ממילא גם בימים כתיקונם. אנו מקווים שתשקלו מחדש את ההחלטה לצמצם את הפיקוח הסביבתי, ללא שיתעורר צורך לפעול בעניין בערוצים נוספים".

במשרד להגנת הסביבה טוענים בתגובה כי "כמו כל משרדי הממשלה נאלצנו להוציא 70% מהעובדים לחופשה. באיוש המשרות החיוניות הנחו השר והמנכ"ל לתת דגש על תפקידים הקשורים ישירות לשמירה על בריאות הציבור, ובכלל זה תפקידי האכיפה. בהתאם לכך, יחידות האכיפה של המשרד עובדות אומנם במתכונת מצומצמת אך עם נציגות לכל תחום וגזרה בהיקף של 30%־40% ממצבת כוח האדם". 

במשרד מוסיפים כי "אנו מודעים לכך שבחסות תקופה זו עברייני סביבה עלולים להגביר את פעילותם, אך אנו ממשיכים גם בימים קשים אלה לבצע תפקידם כדי לאכוף את החוקים".