הנזק השנתי המשוער מפליטות גזי חממה בישראל בשנת 2019 עמד על 10.9 מיליארד שקל. אולם, שיעור ההתייעלות הצפוי בצריכת החשמל ב-2020 יעמוד על 7.5% בלבד, לעומת יעד של 20% שנקבע בשנת 2008, כך מתריע היום (שני) מבקר המדינה בדוח הביקורת על ההתייעלות האנרגטית. מחברי הדוח מתריעים עוד, כי נכון להיום, יעד ההתייעלות האנרגטית של ישראל לשנת 2030 עומד על 17% בלבד.

בביקורת נמצא כי 47% ממשרדי הממשלה לא דיווחו למשרד האנרגיה על צריכת האנרגיה שלהם ו-44% מהרשויות המקומיות לא דיווחו לו על צריכת החשמל שלהן בשנת 2018, כמתחייב בחוק ובתקנות.  

בבחינה של מיזם מנייה חכמה, עלה כי שיעור המונים החכמים המותקנים בישראל בשנת 2019 היה רק כ-2.8% מכלל המונים. בנוסף, בשנים 2018-2015 נרשם גידול של 15% בהיקף הנסועה הפרטית, בעוד שנרשם גידול של 2% בלבד בנסועה הציבורית. לפיכך, לא הושגה עמידה ביעד הסטה של 20% מהנסועה הפרטית לתחבורה ציבורית עד 2020. 

בביקורת עלה עוד, כי קיימים חסמים בהקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיה סולרית (פוטו-וולטאיים) על גגות משרדי ממשלה ומוסדות חינוך.