היקף נזקי מזג האוויר לחקלאים עמד בשנת 2020 על כ־300 מיליון שקל – גידול של למעלה מ־8% לעומת שנת 2019. כך עולה מסיכום נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות. בקרן ציינו כי בחמש השנים האחרונות חל זינוק של כ־45% בהיקף נזקי מזג האוויר לחקלאות, לעומת חמש השנים שקדמו להן. וזאת, על רקע תופעת ההתחממות הגלובלית.

בקנט מתריעים כי בדומה לשאר העולם, גם בישראל המצב עלול להחמיר בהמשך, כאשר נפגעים המיידיים משינויי האקלים ימשיכו להיות החקלאים. מסיכום נתוני 2020 עולה כי בשנה החולפת טיפלו מעריכי הנזקים בקנט בכ־14 אלף דיווחים על נזקים לגידולים החקלאיים – זינוק של כ־50% בהיקף דיווחי הנזקים לעומת שנת 2019. 

עיקר הדיווחים היו ממגדלים בצפון הארץ - כ־6,500 דיווחי נזקים. ממגדלים בדרום הארץ התקבלו כ־4,000 דיווחים, וממגדלים במרכז כ־3,500. 
מהנתונים עולה עוד, כי שנת 2020 התאפיינה בתכיפות אירועי הקיצון ובשינויים בגורמי הנזק האופייניים לאזורנו, כאשר חלק ניכר מהפיצויים שולמו למגדלים בעקבות חוסר יבול כתוצאה ממזג האוויר הקיצוני לעתים ושינויי האקלים.